Colportagewet (ingezonden stuk)

januari 20, 2008

Wanneer een leverancier gebruik maakt van colportage, dan biedt de Colportagewet u als consument bescherming. Hierna volgen een aantal belangrijke regels uit de Colportagewet.

  • De colporteur (verkoper) moet bij aanvang van het colporteren aan de consument meedelen dat hij een overeenkomst wil afsluiten.
  • Een colporteur mag een consument niet bewegen verplichtingen aan te gaan wanneer hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de consument die verplichtingen financieel niet kan dragen.
  • Een colporteur mag geen misleidende mededelingen doen over het product
  • De Colportagewet geldt niet voor overeenkomsten waarbij het totaal van de betalingen beneden de 34 euro blijft. Het verkopen van één product mag de colporteur niet opsplitsen in meerdere overeenkomsten, zodat het bedrag van deafzonderlijke overeenkomsten lager blijft dan 34 euro.
  • De consument moet onmiddellijk na het ondertekenen van die overeenkomst een gelijkluidend en ondertekend afschrift (akte) ontvangen. Als de consument dit niet ontvangt, is de overeenkomst nietig.
  • Een overeenkomst kan binnen acht dagen door de consument worden ontbonden. Een ontbinding dient op de wijze te geschieden die de onderneming in de overeenkomst heeft neergelegd.
  • In die overeenkomst moet ook de afkoelingsperiode van acht dagen worden vermeld. De overeenkomst is nietig indien in die overeenkomst niet de acht dagen afkoelingsperiode is opgenomen. U kunt aan de energieleverancier schriftelijk kenbaarmaken dat de overeenkomst nietig is.
  • De onderneming, waarvoor de colporteur werkt, dient in de verkoopakte op te nemen op welke wijze de overeenkomst kan worden ontbonden. In die verkoopakte moet ook de naam en het adres van de onderneming worden vermeld waarnaar deontbinding kan worden gestuurd.
  • Ontbinding kan uiterlijk op de achtste dag na die, waarop de verkoopakte door de Kamer van Koophandel van een gewaarmerkte dagtekening is voorzien. De colporterende onderneming moet de overeenkomst dan ook te laten dagtekenen door de Kamervan Koophandel van het gebied waar hij gevestigd is.
  • Bij de berekening of een ontbinding tijdig is gedaan, wordt uitgegaan van de dag waarop de brief of briefkaart met de ontbinding is verzonden (ter bezorging is aangeboden). Als bewijs geldt de dagtekening. Is de overeenkomst door deverkoper nooit bij de Kamer van Koophandel gedagtekend, dan loopt de ontbindingstermijn ook (eindeloos) door.
Zoals je kunt lezen in de rode stukjes is splendidclub / kinderfun / kinderparade wel degelijk buiten de wet omgegaan. Het maakt niet uit hoe klein het bedrag zou zijn, omdat volgens hen het abonnement doorloopt, en daardoor ook de totaalbedragen boven de 34 euro zou uitkomen zouden ze het bij de kvk moeten aanmelden. Omdat dit bedrijf geen enkel contract bij de kvk heeft aangemeld is dus de ontbindingstermijn eindeloos.
Daarnaast blijven natuurlijk ook nog eens de delen van de wet waarbij ze onder valse voorwendselen een product verkopen. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben.

Zijn ze nou dom, of zijn ze gewoon dom

januari 12, 2008

Dreigen, dreigen en nog eens dreigen.
Kom dan op met die rechtzaak, zoals ik vanaf het begin heb geroepen!

Maar nee hoor. Als een blind paard blijven ze door rennen.
Zal ik hier nog op reageren of ???

kinderfun_1112008

 


Fiad incasso benaderd familieleden en doet een niet aanvaardbaar voorstel

november 27, 2007

In afwijking tot de schriftelijke strijd gaat Fiad incasso ertoe over om leden van mijn gezin te benaderen. Aangezien deze niet bekend zijn met alle onderliggende correspondentie kan deze nimmer adequaat reageren. Iets waar Fiad incasso graag gebruik (misbruik) van maakt. Dergelijke handelswijze vind ik zeer ongepast en wordt zeker niet op prijs gesteld.

Direct daarna werd er een voorstel bevestigd via e-mail, waarvan de tekst hieronder vermeld.

Geachte mevrouw,

In referte op uw mail en ons telefonisch onderhoud van heden bevestigen wij u ons voorstel om de vordering op basis van de profitletter (zijnde € 60,85) te voldoen tegen finale kwijting.

Wij gaan er vanuit u zo een loyaal aanbod te hebben gedaan en zien uw spoedige afwikkeling tegemoet.

Hoogachtend,

Fiad BV Incasso
Postbus 51
7940 AB Meppel

Hoe moet ik dit voorstel zien? Wat geeft dit aan? En hoe ga ik hier mee om?

Allereerst laat fiad incasso zien dat er iets niet klopt in hun procedure of het zogenaamde contrakt van hun client Kinderfun. Anders zouden zij het bedrag nooit verlagen in de hoop dat ik hier in zou trappen.
Bovendien vermeld Fiad incasso “in referte op uw mail en ons telefonisch onderhoud”. hetgeen volledig tegenstrijdig is omdat het hier om twee verschillende personen gaat. Een familielid en ik zelf. Niet erg netjes dus.

Bovendien heb ik uit een aantal reacties moeten concluderen dat betaling tegen finale kwijting niets anders wil zeggen dan “U bent bereid te betalen, U bent een gewillig slachtoffer, Er valt dus nog wat bij u te halen en daar maken wij graag gebruik (misbruik) van. Bovendien is het niet Fiad incasso maar kinderfun die terug komt met nieuwe rekeningen, waarbij zij niets van doen hebben met de finale kwijting van Fiad incasso. opnieuw een vies addertje onder het gras.

Ik zal spoedig reageren op hun handelswijze en opnieuw aandringen op een rechtzaak.
Betalen is voor mij in elk geval niet bespreekbaar zonder dat hier een gerechtelijke uitspraak aan ten grondslag ligt.

Zie het maar als een van de laatste stuiptrekkingen van Fiad incasso in de hoop er toch nog iets uit te slepen met hun zogenaamd “loyaal aanbod”.

Wordt vervolgd

 


Oh je, Pas op! een aanmaning

november 24, 2007

Opnieuw komt Fiad incasso met een brief (aanmaning). Kennelijk lezen zij hun post niet, of doen net alsof zij niets hebben ontvangen. Wat dat betreft zou het familie van elkaar kunnen zijn. In mijn vorige brief heb ik duidelijk aangegeven niets meer van doen te hebben met Fiad incasso. Immers heb ik het balletje terug gelegd bij Kinderfun zelf. En dan opnieuw een dreiging over een gerechtelijke procedure. Ik snap er niets meer van? Volgens mij heb ik Kinderfun al begin 2006 gezegd dat als ze van mening zijn iets van mij tegoed te hebben dat zij zich maar moeten wenden tot de Rechtbank. En nu gaan ze na bijna twee jaar dreigen met een rechtzaak. Ik zou zeggen Ga je gang. Of sta je toch niet zo sterk als je zelf aangeeft!!!!
Hieronder de ontvangen brief waarop spoedig een korte reactie. De verhoging valt dit keer mee, slechts 32 cent. Zelfs de gebruikte postzegel kost meer hi hi.

kinderfun_23112007

Hieronder mijn reactie die ik per Email aan Fiad incasso heb gestuurt.
Het zal mij benieuwen wat hun reactie zal zijn.

Ik houd u op de hoogte

kinderfun_24112007


Brief aan kinderfun

november 18, 2007

kinderfun_18112007a

kinderfun_18112007b


opnieuw een brief aan Fiad incasso

november 17, 2007

kinderfun_17112007_2


Nieuwe dreigbrief van Fiad incasso

november 9, 2007

Vandaag 9 november ontving ik opnieuw een brief van Fiad incasso inzake  Kinderfun. Bij deze brief zit voor het eerst een kopie van het vodje (zogenaamde contract) waarvoor ik kinderfun al in februari 2006 verzocht heb om dit bewijsstuk aan mij toe te sturen. Een kopie hiervan vind u in het voorgaande bericht. Omdat dit kopie overeenkomt met het vod dat ik reeds in mijn bezit heb, ben ik nog steeds van mening dat er geen enkele sprake is van enig contract. Dit vraagt opnieuw om een reactie van mijn kant.

 

kinderfun_17112007_1