Reacties en vragen via de mail

april 2, 2008

Via de mail komen er veel vragen en meldingen binnen die ik dan persoonlijk beantwoord.
Het geniet echter de voorkeur om uw vraag of opmerking (indien mogelijk) rechtstreeks op deze site te plaatsen zodat een ieder hier op kan reageren en gewaarschuwd wordt voor de praktijken van deze bedrijven.
Het in de openbaarheid brengen aan een zo groot mogelijk publiek is op dit moment de enige optie die snel zijn vruchten afwerpt. Breng daarom deze en andere sites zoveel mogelijk onder de aandacht van uw vrienden en kennissen.

Uit de laatste berichten komt Kinderparade en Splendidclub regelmatig naar voren.
Splendidclub maakt veelal gebruik van de naam Nickelodeon en Jetix om uw vertrouwen te winnen. Beide organisaties hebben niets met deze bedrijven van doen. Kinderparade gaat zelfs nog een stapje verder door u te vragen uw handtekening te zetten zodat de colporteur aan zijn werkgever kan tonen dat hij of zij bij aan de deur is geweest. Let wel, u tekent een (ongeldig) contract, overeenkomst of abonnement. De verkoper (colporteur) krijgt een vast bedrag voor elke handtekening en zal er dan ook alles aan doen om u over de streep te trekken.

In beide gevallen kost het u veel energie om er vanaf te komen.
Vaak krijg ik de vraag:
Ik ben er ingestonken en wat nu?
Ik heb opgezegd maar men schrijft nog steeds geld af, wat nu?
Ik heb een brief van Fiad incasso en wat nu?

Als ik de Wetsdienaars en de Kamer van Koophandel mag geloven dan heeft u een sterke zaak. Uitgaand van mijn eigen intuïtie zou ik de strijd zeker aangaan.
En vergeet niet dat elke cent die u betaald teveel is en er voor zorgt dat deze bedrijven resultaat boeken en zich gesterkt voelen.
In mijn zaak heb ik Kinderfun en Fiad incasso menigmaal uitgedaagd om de zaak door een rechter te laten beslechten. Echter is dit nu juist iets waar ze om wat voor reden dan ook van terug schrikken. Verder heb ik nog van niemand gehoord dat het werkelijk tot een rechtzaak is gekomen. Mocht het anders zijn dan verneem ik dat graag van u.
Ik kan u echter nimmer garanderen dat u een eventuele rechtzaak altijd zal winnen.
Indien u eenmaal te maken heeft met een incassobureau en de bedragen boven de honderd Euro uitkomen dan zou ik er persoonlijk voor kiezen om voor een beetje meer de strijd zeker aan te gaan. Vermeld in elk geval dat u weigert te betalen en dat de vordering wordt bestreden. Vermeld tevens dat indien zij een andere mening zijn toegedaan dat ze dan maar naar de rechter moeten stappen. Dit pleit zeker in uw voordeel bij een eventuele rechtzaak.

Wat u zeker niet moet doen is niet reageren. Dit zal in een eventuele rechtzaak altijd tegen u gebruikt worden. Houd onder alle omstandigheden uw bankrekening goed in de gaten en laat een eventuele afschrijving direct storneren.

Opzeggen.

In vrijwel alle gevallen is het verstandig om een aangetekende brief te sturen met ontvangstbevestiging. Ook al is dit bij colportage geen plicht. U krijgt dan binnen enkele dagen een bevestiging met een handtekening van de ontvanger retour gestuurd. Kinderparade bied u aan om via internet op te zeggen, hetgeen u dan 1,30 Euro kost en zoals zij zeggen veel goedkoper is dan een aangetekend stuk via de post.
Hoe dat in zijn werk gaat en waarom u dit beter niet kunt doen leest u hieronder.

Kinderparade

Dit bericht vind u bij Kinderparade op de site.

Als u verder gaat dan krijgt u een telefoonnummer dat u moet bellen tegen 1,30 Euro per gesprek. Als het goed is krijgt u een 7 cijferige code dat u goed moet bewaren en hiernaast op kinderparade2de site moet invoeren. Om hierachter te komen kost mij 1,30 Euro. Hetgeen niet strookt met het doel dat ik nastreef. Indien u hier gebruik van maakt dan krijgt u hiervan direct een bevestiging. Maar wat heeft deze bevestiging en de zeven cijferige code voor waarde?

Als u mij die 1,30 Euro geeft dan koop ik er graag een ijsje voor (geintje)
Ik zelf zou er de voorkeur aangeven dan maar iets meer te betalen aan een bedrijf als TNT die u in elk geval een rechtsgeldig verzend en ontvangstbewijs levert. Bovendien heb ik meldingen gezien van mensen die na opzegging alsnog werden lastig gevallen.

Op de achtergrond gaat de strijd verder.
Via deze site vind u regelmatig nieuwe informatie.

Maar ook wij zijn afhankelijk van de informatie die u ons aandraagt.
Blijf niet zwijgen, maar kom in actie zodat wij als mede gedupeerde u kunnen helpen.

Samen staan we sterk (sterker dan u denkt)

Chris Koeree
Lelystad


EEN NUL VOOR DE TEGENPARTIJ OF SCHIJN BEDRIEGT

april 2, 2008

Op 18 maart j.l. ben ik voor aangifte naar het politiebureau in Lelystad geweest.
Na een gesprek met een van de aanwezigen wetdienaars die op haar beurt meerdere collega’s heeft geraadpleegd konden ze slechts tot een conclusie komen:
Aangifte doen in deze zaak zal geen enkel doel treffen.
De officier van Justitie zal er niets mee doen.

Na  veel overleg ben ik uiteindelijk zonder aangifte vertrokken van het bureau.

Een Nul voor de bedrijven die lak hebben aan de Nederlandse wet- en regelgeving of juist niet?
De uitspraken hieronder zijn afkomstig van de wetdienaars van het politiebureau te Lelystad.
Een Nul:
Indien u een formulier tekent zonder het goed te lezen dan is dit stom.
U kunt het opzegformulier (een kopie) het beste invullen en aangetekend opsturen.
Of juist niet:
Het formulier is geen contract, overeenkomst of abonnement, maar slechts een automatische incassomachtiging welk tot het moment van opzegging doorloopt.
Verder heeft het formuliertje over en weer geen enkele waarde.
Tot zover onze wetsdienaars uit Lelystad.

Hoezo geen enkele waarde?
In het vorige bericht, afkomstig van de Kamer van Koophandel waar ik eveneens op 18 maart ben geweest verwijst men duidelijk naar een tweetal handtekeningen die er voor nodig zijn om een contract, overeenkomst of abonnement geldig maken.
Indien de som van de bedragen boven de 34 Euro uitkomen dan moet een contract, overeenkomst of abonnement worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Het splitsen van bedragen om onder deze voorwaarden uit te komen is ten strengste verboden.

Buiten de Politie en de KvK heb ik contact met nog wat andere organisaties. Gezien de ernst van deze zaak (geen spelletje) kan ik hier nog even niets over vermelden.
Neem maar van mij aan dat het einde nog lang niet in zicht is.

Wordt vervolgt
Chris Koeree


Colportagewet vers van de pers (Kamer van Koophandel)

maart 24, 2008

Beste heer Koeree,

naar aanleiding van uw vraag over colportage stuur ik u bijgaand wat meer informatie.

Een colportage overeenkomst moet altijd worden getekend door beide partijen.

Daarnaast is het zo dat de mogelijkheid voor ontbinding niet geldt bij een bedrag onder de € 34,-. Het gebeurd nog wel eens dat de verkopende partij moedwillig zorgt dat de overeenkomst onder de € 34 blijft zodat de regels van de colportagewet niet gelden door bijvoorbeeld de overeenkomst in stukjes op te delen. Dit is uitdrukkelijk verboden.

Heeft u verder nog vragen over de colportagewet dan kunt u contact opnemen met onze bedrijfsjurist.

Met vriendelijke groet,

Kamer van Koophandel


Reactie van Kinderfun op aangetekend stuk

maart 5, 2008

aangetekend_3Zoals u in de ontvangstbevestiging kunt lezen is de brief hieronder op 4 maart door een medewerker van kinderfun aangenomen.Op 5 maart vroeg in de ochtend heeft eenmedewerker van Kinderfun mijn vrouw gebeld. De persoon in kwestie wilde mij graag aan de telefoon en melde hierbij dat ik een spelletje met ze speelde. Op het verzoek om hem terug te bellen heb ik nog niet gereageerd. Reden hiervoor zijn te vinden in het feit dat ik mij niet serieus genomen voel. Immers zit er nogal een verschil tussen een spelletje en een zaak waarin menig keer een incassobureau is ingeschakeld. Bovendien ben ik van mening dat telefonisch contact geen enkel doel treft. Er staat immers in hun eigen contract dat mondelinge afspraken niet geldig zijn.

Ook zou het mij verbazen als zij nu ineens wel de tijd nemen om iemand fatsoenlijk te woord te staan.
Immers heb ik meerdere meldingen gekregen dat een gesprek indien het niet strookt met de ideeën die Kinderfun er op na houd, door de medewerker van
Kinderfun of Splendit snel wordt beëindigd. Ook heb ik meldingen gekregen dat zelfs nadat Kinderfun een aangetekende opzegging heeft ontvangen er evengoed geld wordt afgeboekt.
En dan nog de meldingen dat gedupeerde slachtoffers tegen finale kwijting het bedrag maar hebben betaald in de hoop er vanaf te zijn, maar dat er een half jaar tot een jaar later
opnieuw een brief van Fiad incasso op de deurmat valt met de melding u heeft nog niet alles voldaan.

Op mijn laatste brief aan Fiad incasso (die ik inmiddels tientallen keren heb verstuurd) heb ik nog steeds geen reactie mogen ontvangen.
Vooralsnog is mij de mening toegedaan dat zij eerst maar eens goed moeten nadenken waar zij mee bezig zijn. Tot die tijd tikt de klok gewoon door. (nog 14, 13 …..2, 1 dagen)
Inmiddels is de termijn verstreken en ben ik op 19 maart naar het politiebureau geweest inzake aangifte.
Hoe dit is afgelopen en wat de vervolgstappen zijn dat hoort u binnenkort.

En dat is in elk geval geen spelletje.


Brief aan Kinderfun

maart 1, 2008

AANTEKENEN MET BEWIJS VAN TERPOST BEZORGING

Kinderfun
Postbus 302
5830 AH  BOXMEER

Betreft; Opzegging (Nietig verklaring) Contract (ongeldig abonnement)

Lelystad, 1 maart 2008

Geachte mevrouw, heer

Per heden (m.i.v.) 22 september (vermoedelijk 2005) (de dag waarop dit contract of deze overeenkomst zou zijn aangegaan) ((binnen de wettelijk gestelde termijn van 8 dagen na aanmelding van dit contract (deze overeenkomst) Bij de Kamer Van Koophandel )) voor zover er hier sprake is van enig contract (overeenkomst) en of aanmelding bij de Kamer Van Koophandel verklaar ik het (eventuele) contract (deze overeenkomst) indien hier sprake van zou zijn NIETIG.

Kort samengevat betekend dit dat u verplicht bent om het door u op 31 oktober 2005 d.m.v. een eenmalige incassomachtiging van mijn rekening afgeschreven bedrag ter hoogte van 23,85 Euro per direct naar mijn girorekening terug dient te storten.
Immers is er na deze NIETIG verklaring geen sprake van enig contract of overeenkomst en heeft ook de incassomachtiging zijn rechten (met terugwerkende kracht) verloren.

Ik verzoek u dan ook met klem het bedrag a.d. 23,85 Euro binnen 14 dagen na ondertekening van de ontvangstbevestiging op mijn giro rekening 4805197 terug te storten.

De door u geleverde producten (overjarig afval) kunt u tegen betaling van de portokosten in originele verpakking (ongeopend) van mij retour krijgen. (bezorging in overeenstemming met de door u bijgevoegde portokosten).

Indien het bedrag niet binnen  14 dagen op mijn rekening terug gestort wordt dan maakt u zich schuldig aan diefstal, verduistering en oplichting.
In dat geval zal ik mij wenden tot de politie in mijn woonplaats om aangifte van bovenvermelde te doen.

Voor een uitgebreid overzicht en alle stukken wil ik verwijzen naar http://www.kinderfun.info/
Bovendien vind u een verwijzing op:
http://www.vuilspel.nl/
http://www.achterbaks.nl/
http://www.ikbengenaaid.nl/
Tros Radar, Kassa en nog een aantal andere organisaties.
Ik ga er vanuit dat u het bedrag binnen de gestelde termijn op mijn rekening overmaakt.

Hoogachtend,

De eerlijke vinder
Purmer
8244 AW  LELYSTAD


Stilte voor de storm

februari 24, 2008

Na enige tientallen mails naar het email adres van Fiad incasso te hebben gestuurd blijft het stil. Zijn zij bezig het e.e.a voor te bereiden of kruipen zij terug in hun schulp. Ik zelf denk echter dat er iets heel anders aan de hand is. Volgens mij zijn zij erg bang om daadwerkelijk te maken te krijgen met een gerechtelijke procedure. Zo heb ik informatie gekregen over deze bedrijven waar de honden geen brood van lusten. Misschien word het eens tijd om de naam Fiad aan te passen in Fiod en daar mijn brieven aan  richten. Of is dit nu juist waar deze bedrijven liever niets mee van doen willen hebben.

De geloofwaardigheid van Fiad incasso staat bij mij in elk geval op een zeer laag peil. Mijn advies is dan ook om nimmer of minimaal te reageren,. Net zoals zij dit zelf doen.
Houd in elk geval de centjes lekker in de knip!! Of koop iets leuks voor de kinderen.

Maar hoe nu verder?
De titel van dit stuk zegt het eigenlijk al een beetje.
Stilte voor de storm.  Maar dan wel een storm die vanuit mijn kant gaat waaien.
Eerst maar eens een aangetekende brief richting Kinderfun zelf.
En dan maar eens aangifte doen bij de politie in mijn woonplaats.

Inmiddels heb ik een brief gestuurd aan Tros opgelicht.
En zo zal het binnenkort gaan stormen in de wereld van Kinderfun, Kinderparade Splendid en dolfijnclub. En wie weet is Fiad incasso ook van de partij. Alhoewel partij? Ik weet het niet.
In elk geval zal ik er wel zijn.

Bent u het met mij eens? Bent u zelf slachttoffer? En bent u het ook zat om jaren achter elkaar te worden lastig gevallen door deze bedrijven en dit incasso bureau?
Stuur dan ook een brief aan Tros opgelicht, Tros radar, Kassa, en misschien heeft Peter R de Vries ook wel interesse als hij er lucht van krijgt hoe grootschalig de praktijken van deze bedrijven wel niet zijn.   
Ook kunt u direct reageren op deze site of een mail sturen aan mail@kinderfun.info
Vermeld er wel bij of u anoniem wilt blijven en of uw informatie gebruikt mag worden in de vervolgstappen tegen deze bedrijven.

Chris (de eerlijke vinder)


Uitspraken van Fiad-incasso zijn strijdig met de wetgeving

januari 20, 2008

kinderfun_20012008