Langzaam sluit zich het netwerk waarbij de heer Haveman van Fiad incasso door de mand valt en zijn loze (false) vermeldingen moet terugtrekken

juni 21, 2008

Een aantal van u kennen inmiddels de brief met het angstaanjagende rose stickertje. De een raakt in paniek terwijl de ander denkt, ach het zal wel. En dat is de beste remedie Ach het zal wel. Want wat is de betekenis van dit stickertje.

stikker_flanderijn_2

Ja het is natuurlijk wel even schrikken, maar als je enig onderzoek verricht en rustig een belletje pleegt dan kom je er al snel achter dat er op Flanderijn gerechtsdeurwaarders niets is aan te merken.

Flanderijn is een gerechtsdeurwaarderkantoor die gewoon zijn taak uitvoert en zich houd aan de wettelijk gestelde regels. maar hoe zit het nu met de Jan Haveman van Fiad incasso en Flanderijn Gerechtsdeurwaarders? In feite is het zo dat iedereen een beroep kan doen op een gerechtsdeurwaarder om een zaak op de rol te zetten. Niet omdat ze het zo graag willen, maar omdat de wetgeving ze dat nu eenmaal verplicht. Een zaak weigeren omdat het bedrijven zijn die zich niet aan de Nederlandse wet- en regelgeving houden dat mag niet. simpelweg zullen zij elke zaak behartigen en zal uiteindelijk de rechter beslissen. Na de beslissing van de rechter kan een gerechtsdeurwaarder beslag laten leggen op goederen en inkomsten. Zolang de rechter geen uitspraak heeft gedaan zijn zij dus ook machteloos. dit geld natuurlijk ook voor incassobureaus als Fiad incasso van meneer Haveman.

Inzake Kinderfun, Kinderparade en Splendidclub behartigt Meneer Haveman van Fiad BV incasso de zaken. En wat ik moet nageven is dat meneer haverkamp zijn werk goed uitgevoerd, maar of hij zich hierbij aan de regels houd dat is een heel andere zaak. De heer Haveman heeft zonder enig overleg met Flanderijn stikkers laten maken om u hiermee op het verkeerde spoor te zetten. Want uiteindelijk is er nimmer een zaak met betrekking tot deze drie (vier) bedrijven die u belazeren bij Flanderijn terecht gekomen.

Naamsmisbruik of valsheid in geschrifte en misleiding zou ik het willen noemen. Hiermee is mijn vermoeden bewaarheid. De heer Haveman van Fiad incasso behoort ook tot de groep die maling heeft aan de Nederlanse wet- en Regelgeving en niet zoals hij op een andere site verkondigt een eerlijk bedrijf te runnen.

Wel moet ik melden dat de heer haveman aan Flanderijn heeft beloofd de stikkers niet meer te zullen gebruiken. Dus mocht u na dinsdag 24 juni nog iets van Fiad incasso ontvangen met een valse stikker van Flanderijn, laat het mij dan even weten.

Tot zover het verhaal van de stikkers.
Dit betekend overigens niet dat Flanderijn of andere gerechtsdeurwaarders geen zaken voor Fiad incasso in behandeling zullen nemen. De wetgeving legt hen immers deze verplichting op.
Anders is het aangaande de bedragen die de bedrijven, Invogem en Fiad incasso in rekening brengen. deze zijn ver buiten proporties en in strijd met de Nederlandse wetgeving. (gerechtelijke staffel)

Mijn advies en dat van vele geleerden blijft dan ook om in een zo vroeg mogelijk stadium aan te geven niet te betalen en aan te sturen op een uitspraak van de rechtbank. Vanaf dat moment mag men dan ook geen enkele verhoging berekenen buiten de gerechtelijke kosten en deurwaarderskosten. Niets meer en niets minder. En een gerechtsdeurwaarderkantoor zal zich wel aan de regelgeving houden. zo is mij verzekerd door Flanderijn, een gerechtsdeurwaarderkantoor waar mijns inziens niets op aan te merken valt. En dus zeker geen negatieve aandacht verdient.

Voor de heer Haveman van Fiad incasso is dit natuurlijk een heel ander verhaal.

Zo ziet u maar weer dat deze site niet allen publiceerd, maar ook op de achtergrond zich sterk maakt om voor uw belangen op te komen. En wat meneer Haveman betreft. U heeft net als ieder ander het recht om te reageren op dit bericht, echter voor een verzoek om e.e.a. te verwijderen van de site. Daar moet ik u in teleurstellen. Dit gebeurd slecht na een uitspraak van de hier toe bevoegde edelachtbare rechtbank. Maar dan zal u wel eerst uw gelijk moeten halen.

Sterkte meneer Haveman

Chris Koeree (de eerlijke vinder) mail@kinderfun.info
Lelystad