Reacties en vragen via de mail

april 2, 2008

Via de mail komen er veel vragen en meldingen binnen die ik dan persoonlijk beantwoord.
Het geniet echter de voorkeur om uw vraag of opmerking (indien mogelijk) rechtstreeks op deze site te plaatsen zodat een ieder hier op kan reageren en gewaarschuwd wordt voor de praktijken van deze bedrijven.
Het in de openbaarheid brengen aan een zo groot mogelijk publiek is op dit moment de enige optie die snel zijn vruchten afwerpt. Breng daarom deze en andere sites zoveel mogelijk onder de aandacht van uw vrienden en kennissen.

Uit de laatste berichten komt Kinderparade en Splendidclub regelmatig naar voren.
Splendidclub maakt veelal gebruik van de naam Nickelodeon en Jetix om uw vertrouwen te winnen. Beide organisaties hebben niets met deze bedrijven van doen. Kinderparade gaat zelfs nog een stapje verder door u te vragen uw handtekening te zetten zodat de colporteur aan zijn werkgever kan tonen dat hij of zij bij aan de deur is geweest. Let wel, u tekent een (ongeldig) contract, overeenkomst of abonnement. De verkoper (colporteur) krijgt een vast bedrag voor elke handtekening en zal er dan ook alles aan doen om u over de streep te trekken.

In beide gevallen kost het u veel energie om er vanaf te komen.
Vaak krijg ik de vraag:
Ik ben er ingestonken en wat nu?
Ik heb opgezegd maar men schrijft nog steeds geld af, wat nu?
Ik heb een brief van Fiad incasso en wat nu?

Als ik de Wetsdienaars en de Kamer van Koophandel mag geloven dan heeft u een sterke zaak. Uitgaand van mijn eigen intuïtie zou ik de strijd zeker aangaan.
En vergeet niet dat elke cent die u betaald teveel is en er voor zorgt dat deze bedrijven resultaat boeken en zich gesterkt voelen.
In mijn zaak heb ik Kinderfun en Fiad incasso menigmaal uitgedaagd om de zaak door een rechter te laten beslechten. Echter is dit nu juist iets waar ze om wat voor reden dan ook van terug schrikken. Verder heb ik nog van niemand gehoord dat het werkelijk tot een rechtzaak is gekomen. Mocht het anders zijn dan verneem ik dat graag van u.
Ik kan u echter nimmer garanderen dat u een eventuele rechtzaak altijd zal winnen.
Indien u eenmaal te maken heeft met een incassobureau en de bedragen boven de honderd Euro uitkomen dan zou ik er persoonlijk voor kiezen om voor een beetje meer de strijd zeker aan te gaan. Vermeld in elk geval dat u weigert te betalen en dat de vordering wordt bestreden. Vermeld tevens dat indien zij een andere mening zijn toegedaan dat ze dan maar naar de rechter moeten stappen. Dit pleit zeker in uw voordeel bij een eventuele rechtzaak.

Wat u zeker niet moet doen is niet reageren. Dit zal in een eventuele rechtzaak altijd tegen u gebruikt worden. Houd onder alle omstandigheden uw bankrekening goed in de gaten en laat een eventuele afschrijving direct storneren.

Opzeggen.

In vrijwel alle gevallen is het verstandig om een aangetekende brief te sturen met ontvangstbevestiging. Ook al is dit bij colportage geen plicht. U krijgt dan binnen enkele dagen een bevestiging met een handtekening van de ontvanger retour gestuurd. Kinderparade bied u aan om via internet op te zeggen, hetgeen u dan 1,30 Euro kost en zoals zij zeggen veel goedkoper is dan een aangetekend stuk via de post.
Hoe dat in zijn werk gaat en waarom u dit beter niet kunt doen leest u hieronder.

Kinderparade

Dit bericht vind u bij Kinderparade op de site.

Als u verder gaat dan krijgt u een telefoonnummer dat u moet bellen tegen 1,30 Euro per gesprek. Als het goed is krijgt u een 7 cijferige code dat u goed moet bewaren en hiernaast op kinderparade2de site moet invoeren. Om hierachter te komen kost mij 1,30 Euro. Hetgeen niet strookt met het doel dat ik nastreef. Indien u hier gebruik van maakt dan krijgt u hiervan direct een bevestiging. Maar wat heeft deze bevestiging en de zeven cijferige code voor waarde?

Als u mij die 1,30 Euro geeft dan koop ik er graag een ijsje voor (geintje)
Ik zelf zou er de voorkeur aangeven dan maar iets meer te betalen aan een bedrijf als TNT die u in elk geval een rechtsgeldig verzend en ontvangstbewijs levert. Bovendien heb ik meldingen gezien van mensen die na opzegging alsnog werden lastig gevallen.

Op de achtergrond gaat de strijd verder.
Via deze site vind u regelmatig nieuwe informatie.

Maar ook wij zijn afhankelijk van de informatie die u ons aandraagt.
Blijf niet zwijgen, maar kom in actie zodat wij als mede gedupeerde u kunnen helpen.

Samen staan we sterk (sterker dan u denkt)

Chris Koeree
Lelystad


EEN NUL VOOR DE TEGENPARTIJ OF SCHIJN BEDRIEGT

april 2, 2008

Op 18 maart j.l. ben ik voor aangifte naar het politiebureau in Lelystad geweest.
Na een gesprek met een van de aanwezigen wetdienaars die op haar beurt meerdere collega’s heeft geraadpleegd konden ze slechts tot een conclusie komen:
Aangifte doen in deze zaak zal geen enkel doel treffen.
De officier van Justitie zal er niets mee doen.

Na  veel overleg ben ik uiteindelijk zonder aangifte vertrokken van het bureau.

Een Nul voor de bedrijven die lak hebben aan de Nederlandse wet- en regelgeving of juist niet?
De uitspraken hieronder zijn afkomstig van de wetdienaars van het politiebureau te Lelystad.
Een Nul:
Indien u een formulier tekent zonder het goed te lezen dan is dit stom.
U kunt het opzegformulier (een kopie) het beste invullen en aangetekend opsturen.
Of juist niet:
Het formulier is geen contract, overeenkomst of abonnement, maar slechts een automatische incassomachtiging welk tot het moment van opzegging doorloopt.
Verder heeft het formuliertje over en weer geen enkele waarde.
Tot zover onze wetsdienaars uit Lelystad.

Hoezo geen enkele waarde?
In het vorige bericht, afkomstig van de Kamer van Koophandel waar ik eveneens op 18 maart ben geweest verwijst men duidelijk naar een tweetal handtekeningen die er voor nodig zijn om een contract, overeenkomst of abonnement geldig maken.
Indien de som van de bedragen boven de 34 Euro uitkomen dan moet een contract, overeenkomst of abonnement worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Het splitsen van bedragen om onder deze voorwaarden uit te komen is ten strengste verboden.

Buiten de Politie en de KvK heb ik contact met nog wat andere organisaties. Gezien de ernst van deze zaak (geen spelletje) kan ik hier nog even niets over vermelden.
Neem maar van mij aan dat het einde nog lang niet in zicht is.

Wordt vervolgt
Chris Koeree