Colportagewet vers van de pers (Kamer van Koophandel)

maart 24, 2008

Beste heer Koeree,

naar aanleiding van uw vraag over colportage stuur ik u bijgaand wat meer informatie.

Een colportage overeenkomst moet altijd worden getekend door beide partijen.

Daarnaast is het zo dat de mogelijkheid voor ontbinding niet geldt bij een bedrag onder de € 34,-. Het gebeurd nog wel eens dat de verkopende partij moedwillig zorgt dat de overeenkomst onder de € 34 blijft zodat de regels van de colportagewet niet gelden door bijvoorbeeld de overeenkomst in stukjes op te delen. Dit is uitdrukkelijk verboden.

Heeft u verder nog vragen over de colportagewet dan kunt u contact opnemen met onze bedrijfsjurist.

Met vriendelijke groet,

Kamer van Koophandel


Reactie van Kinderfun op aangetekend stuk

maart 5, 2008

aangetekend_3Zoals u in de ontvangstbevestiging kunt lezen is de brief hieronder op 4 maart door een medewerker van kinderfun aangenomen.Op 5 maart vroeg in de ochtend heeft eenmedewerker van Kinderfun mijn vrouw gebeld. De persoon in kwestie wilde mij graag aan de telefoon en melde hierbij dat ik een spelletje met ze speelde. Op het verzoek om hem terug te bellen heb ik nog niet gereageerd. Reden hiervoor zijn te vinden in het feit dat ik mij niet serieus genomen voel. Immers zit er nogal een verschil tussen een spelletje en een zaak waarin menig keer een incassobureau is ingeschakeld. Bovendien ben ik van mening dat telefonisch contact geen enkel doel treft. Er staat immers in hun eigen contract dat mondelinge afspraken niet geldig zijn.

Ook zou het mij verbazen als zij nu ineens wel de tijd nemen om iemand fatsoenlijk te woord te staan.
Immers heb ik meerdere meldingen gekregen dat een gesprek indien het niet strookt met de ideeën die Kinderfun er op na houd, door de medewerker van
Kinderfun of Splendit snel wordt beëindigd. Ook heb ik meldingen gekregen dat zelfs nadat Kinderfun een aangetekende opzegging heeft ontvangen er evengoed geld wordt afgeboekt.
En dan nog de meldingen dat gedupeerde slachtoffers tegen finale kwijting het bedrag maar hebben betaald in de hoop er vanaf te zijn, maar dat er een half jaar tot een jaar later
opnieuw een brief van Fiad incasso op de deurmat valt met de melding u heeft nog niet alles voldaan.

Op mijn laatste brief aan Fiad incasso (die ik inmiddels tientallen keren heb verstuurd) heb ik nog steeds geen reactie mogen ontvangen.
Vooralsnog is mij de mening toegedaan dat zij eerst maar eens goed moeten nadenken waar zij mee bezig zijn. Tot die tijd tikt de klok gewoon door. (nog 14, 13 …..2, 1 dagen)
Inmiddels is de termijn verstreken en ben ik op 19 maart naar het politiebureau geweest inzake aangifte.
Hoe dit is afgelopen en wat de vervolgstappen zijn dat hoort u binnenkort.

En dat is in elk geval geen spelletje.


Brief aan Kinderfun

maart 1, 2008

AANTEKENEN MET BEWIJS VAN TERPOST BEZORGING

Kinderfun
Postbus 302
5830 AH  BOXMEER

Betreft; Opzegging (Nietig verklaring) Contract (ongeldig abonnement)

Lelystad, 1 maart 2008

Geachte mevrouw, heer

Per heden (m.i.v.) 22 september (vermoedelijk 2005) (de dag waarop dit contract of deze overeenkomst zou zijn aangegaan) ((binnen de wettelijk gestelde termijn van 8 dagen na aanmelding van dit contract (deze overeenkomst) Bij de Kamer Van Koophandel )) voor zover er hier sprake is van enig contract (overeenkomst) en of aanmelding bij de Kamer Van Koophandel verklaar ik het (eventuele) contract (deze overeenkomst) indien hier sprake van zou zijn NIETIG.

Kort samengevat betekend dit dat u verplicht bent om het door u op 31 oktober 2005 d.m.v. een eenmalige incassomachtiging van mijn rekening afgeschreven bedrag ter hoogte van 23,85 Euro per direct naar mijn girorekening terug dient te storten.
Immers is er na deze NIETIG verklaring geen sprake van enig contract of overeenkomst en heeft ook de incassomachtiging zijn rechten (met terugwerkende kracht) verloren.

Ik verzoek u dan ook met klem het bedrag a.d. 23,85 Euro binnen 14 dagen na ondertekening van de ontvangstbevestiging op mijn giro rekening 4805197 terug te storten.

De door u geleverde producten (overjarig afval) kunt u tegen betaling van de portokosten in originele verpakking (ongeopend) van mij retour krijgen. (bezorging in overeenstemming met de door u bijgevoegde portokosten).

Indien het bedrag niet binnen  14 dagen op mijn rekening terug gestort wordt dan maakt u zich schuldig aan diefstal, verduistering en oplichting.
In dat geval zal ik mij wenden tot de politie in mijn woonplaats om aangifte van bovenvermelde te doen.

Voor een uitgebreid overzicht en alle stukken wil ik verwijzen naar http://www.kinderfun.info/
Bovendien vind u een verwijzing op:
http://www.vuilspel.nl/
http://www.achterbaks.nl/
http://www.ikbengenaaid.nl/
Tros Radar, Kassa en nog een aantal andere organisaties.
Ik ga er vanuit dat u het bedrag binnen de gestelde termijn op mijn rekening overmaakt.

Hoogachtend,

De eerlijke vinder
Purmer
8244 AW  LELYSTAD