Welkom op Kinderfun Kinderparade en Splendidclub

september 1, 2007

(Hoe meer u betaalt, Hoe lastiger ze worden!!!!!!)

Betaal dus nooit !!!!!!!!!! Een web-log waarop een juridische strijd tussen een burger (Chris Koeree) en een groep bedrijven die het niet zo nauw nemen met de Nederlandse wet-en regelgeving (Kinderfun) in het openbaar wordt uitgevochten.

funlogo2

Of deze organisatie via onze wetgeving het onderspit zullen delven dat moeten we nog maar even afwachten. Maar hoe de zaak voor mij persoonlijk dan ook zal uitpakken dat zal mij verder een worst zijn. Het gaat er immers om dat u als burger gewaarschuwd wordt voor de handelswijze van deze organisaties. Organisaties die over de rug van uw kind proberen u een poot uit te draaien en vervolgens de gemaakte afspraken niet nakomen of afval producten leveren. Puur besodemieteren, Andere woorden heb ik hier niet voor.
In 2004 zijn ze uitgebreid onder de aandacht gebracht bij het programma Kassa van de Vara (zie link) toen ze zich uitgaven als verkopers van Zappelin en Fox Kids. In 2006 maar ook op dit moment is Nickelodeon en Jetix de omroep waar zij zich als medewerkers voor uitgeven. Iets waar deze omroepen niet blij mee zijn.

funlogo

Klik op Vara-Kassa om de film uit 2004 te bekijken. Of luister naar een reactie van Jan Haverman van Fiad incasso op een publicatie op Ik ben genaaid.nl door te klikken op Fiad incasso


Kinderfun deel 3 (Fiad incasso)

september 1, 2007

Kinderfun laat het er niet bij zitten.

 

kinderfun1

Opnieuw ontving ik een brief van Invogum Fiad Incasso
Velen van u zouden hier niet blij mee zijn, echter in mijn situatie ben ik zeer content met deze reactie, immers kan ik dit zeer goed gebruiken in mijn (onze) strijd tegen deze bedrijven die het niet zo nauw nemen met de nederlandse wet- en regelgeving. Een strijd die veel verder gaat dan alleen dit voorbeeld.  Als ik de brief goed bekijk dan vallen mij een aantal punten op. Allereerst komt de brief van Fiad Incasso. Dit in tegenstelling tot de vorige brief van 24 augustus jl. die afkomstig is van Invogem. In de vorige brief staat vermeld;
kinderfun2

Omdat de eerste brief van Invogem dateert van 24 augustus en de tweede brief van Fiad Incasso dateert van 28 augustus (vier dagen nadat zij dreigen na 10 dagen Fiad Incasso in te schakelen)klopt van geen enkele kant. Hiermee komen beide organisaties zeer ongeloofwaardig over. Het zou mij dan ook niets verbazen als deze twee bedrijven een vaste band hebben met de oplichters van Kinderfun.

In mijn vorige brief heb ik Invogum (Fiad incasso) met klem verzocht om hun client (Kinderfun) te manen het onterecht betaalde bedrag met de door hen berekende verhogingen te doen terug betalen. In de laatste brief van Fiad incasso wordt hier niet op ingegaan. Kennelijk ben ik niet duidelijk genoeg geweest. Of gaat het hier toch over een samenwerkingsverband tussen verschillende bedrijven die elkaar niet af vallen?

Verder zie ik dat rechts onderin de brief van Fiad Incasso staat vermeld dat zij werken op basis van no cure – no pay. Dit bied weer mogelijkheden om beide partijen tegen elkaar uit te spelen zonder zelf enig risico te lopen. (let wel, er zit nog een klein addertje onder het gras waardoor het behaalde resultaat wel eens lager zou kunnen uitvallen als dat u zou verwachten, maar dat is dan wederzijds het geval) Binnenkort meer informatie, waaronder een tweetal brieven.


Mumsels aan de deur (vervolg deel 2)

september 1, 2007

In de voorgaande berichten komt nogal wat terechte kritiek naar voren over Kinderfun. Een organisatie waar heel veel negatiefs over te vinden is op het internet. Maar al deze negatieve berichtgeving veroorzaakt ook een hoop ellende voor een bedrijf die zich wel netjes gedraagt. Het is namelijk zo dat er nog een internetbedrijf is met de naam Kinderfun die u vind onder http://www.kinderfun.nl/. Dit bedrijf valt niets te verwijten, maar wordt wel met regelmaat verwisselt met deze organiatie die het niet zo nauw neemt met de Nederlandse wet- en regelgeving.
De groep heeft ook een website, maar daar ga ik natuurlijk geen reclame voor maken. Maar wat ik u niet wil onthouden is de opmerking die zij plaatsen op hun website. Kennelijk met het doel de zendingen die niet overeenkomen met de doelgroep waarvoor u het pakket had besteld kloppend te maken. Stel u besteld een pakket voor de leeftijd van zes tot negen jaar (uw kind is immers zeven). De oplichters sturen u een pakket voor kinderen van 12 jaar. U heeft dus niets aan het pakket. Ga dan naar hun site en pas de leeftijd van uw kind aan aan het pakket dat u verkeerd heeft ontvangen!!!!!

750

Het zijn dus niet alleen ……………, maar ze zijn ook nog oerstom.


Mumsels aan de deur (vervolg)

september 1, 2007

In het bericht hierboven heeft u kunnen lezen hoe Kinderfun BV de zaak belazert. In mijn laatste telefoongesprek met Kinderfun (de directie) heeft de man (directeur) mij toegezegd dat het (niet bestaande of ongeldige)contract na zes maanden door hem in tegenstelling tot normaal zou worden stopgezet. Ik heb hem toen gezegd dat er voor mij geen sprake is van enig geldig contract en ik dan ook niet zou betalen voor de tweede periode van drie maanden. Indien hij het hier niet mee eens zou zijn dan moest hij er maar een rechtszaak van maken. Het werd een tijdje (17 maanden) stil, totdat op 25 augustus jl. deze brief op de mat viel.

747

U zult begrijpen dat ik enigszins verbaast was, gezien de lange periode dat zij niets van zich hebben laten horen.  Dit maakt de zaak voor beide een stuk lastiger, omdat er nimmer van iemand die zich van geen kwaad bewust is mag worden verwacht dat hij alle stukken nog direct voor handen heeft. Nu heb ik het geluk dat alle troep die deze firma geleverd heeft nog keurig in mijn bezit is (zelfs in originele verpakking)omdat ik deze oude rommel niet geschikt achte voor mijn kinderen. Ik heb het dan over de materialen die slechts gedeeltelijk zijn geleverd over het eerste kwartaal. Deze rekening hebben wij overigens keurig voldaan, in tegenstelling tot Kinderfun. Deze oplichters hebben slechts een deel van de betaalde artikelen aan ons geleverd. Bovendien voldeed het geleverde niet aan onze verwachtingen en komt zeker niet overeen met hetgeen met de verkoopster aan de deur is overeengekomen.

Reden voor mij om de zaak eens om te keren. (een zogenaamd koekje van eigen deeg)
749


Mumsels aan de deur met mooie praatjes (herhaling van 4 mei 2006)

september 1, 2007

Het is al weer meer dan een jaar geleden dat ik het bericht hieronder geplaatst heb. Maar vandaag viel er opnieuw een brief van deze organisatie op de mat. Voor een ieder die ook de dupe zijn van de praktijken van Kinderfun, Invogem en Fiad incasso adviseer ik de zaken eens goed op een rijtje te zetten, alvorens ook maar te denken aan het sponseren van deze organisatie die het niet zo nauw neemt met de Nederlandse wet- en regelgeving. Er zijn immers ook regels waar zij zich aan moeten houden.

Meer informatie in het volgende bericht.

Kinderfun (Veel geld voor oude troep)

kinderfun

Bij deze wil ik u waarschuwen voor de verkooppraktijken van Kinderfun bij u aan de deur.
Op 22 september 2005 (de euro bestaat al enige jaren) komt er een jonge vrouw aan de deur met een aanbieding om mee te doen aan een proefactie, inhoudende een kinderpakket bestaande uit drie kinderboeken en een kinder-CD per maand gedurende een periode van drie maanden. Kort samengevat negen boeken en drie CD’s voor een bedrag van 3 x € 7,95 = € 23,85.
Aan de deur is heel duidelijk aan de jonge dame gevraagd of het eenmalig was of dat er een abonnement aan vast zat. Heel stellig vertelde zij dat het automatisch na drie maanden stopte en er dus ook niets opgezegd hoeft te worden, het betrof een eenmalige incasso machtiging. Klinkt allemaal netjes, niets aan de hand.

Na twee maanden ontvingen wij een CD.
Nog een maand later ontvingen wij een pakket met drie boeken zie foto van de boeken welke nog steeds in de verpakking zitten.
Op het boek staat toch heel duidelijk aangegeven dat het duurste boek f 6,50 (gulden) kost. Zeer kort daarna werd opnieuw een bedrag van € 23,85 van onze rekening geschreven. Wij hebben direct onze bank gebeld om onze rekening te blokkeren tegen automatische afschrijvingen van deze oplichters en het bedrag terug laten boeken.
De totale levering bestond dus uit drie boeken waarvan 1 tenminste 3 jaar oud en een CD. Buiten het feit dat zij mijns inziens afval materialen hebben geleverd vertegenwoordigd dit volgens de door hun opgegeven en overeengekomen maatstaven een bedrag van € 7,95.
Het nooit afgesloten abonnement is in tegenstelling tot hun zogenaamde voorschriften per telefoon opgezegd. Maar de rekeningen bleven komen € 23,85 € 25,00 € 27,30 met een aanzegging van wettelijke rente en een ingebrekestelling, waarna een incasso bureau zal worden ingeschakeld.

Rente? Krijg ik rente over de niet door hen geleverde producten? Incasso voor niet geleverde producten. Ik heb ze vandaag voor de tweede keer gebeld met de mededeling dat zij in gebreke zijn gebleven en dat ik niet zou betalen. Bovendien heb ik hen toegezegd hier aandacht in de media aan te schenken. Vandaar dit bericht. In feite hebben zij al heel veel aandacht gekregen via andere consumenten organisaties. Ook deze organisaties waarschuwen voor de praktijken van Kinderfun. U bent gewaarschuwd, “koop nooit iets aan de deur”. Want voor je het weet heb je een hoop schrijfwerk of een lege portemonnee!!!!!!!!
Zijn er nog meer, met deze ervaring?