Welkom op Kinderfun Kinderparade en Splendidclub

september 1, 2007

(Hoe meer u betaalt, Hoe lastiger ze worden!!!!!!)

Betaal dus nooit !!!!!!!!!! Een web-log waarop een juridische strijd tussen een burger (Chris Koeree) en een groep bedrijven die het niet zo nauw nemen met de Nederlandse wet-en regelgeving (Kinderfun) in het openbaar wordt uitgevochten.

funlogo2

Of deze organisatie via onze wetgeving het onderspit zullen delven dat moeten we nog maar even afwachten. Maar hoe de zaak voor mij persoonlijk dan ook zal uitpakken dat zal mij verder een worst zijn. Het gaat er immers om dat u als burger gewaarschuwd wordt voor de handelswijze van deze organisaties. Organisaties die over de rug van uw kind proberen u een poot uit te draaien en vervolgens de gemaakte afspraken niet nakomen of afval producten leveren. Puur besodemieteren, Andere woorden heb ik hier niet voor.
In 2004 zijn ze uitgebreid onder de aandacht gebracht bij het programma Kassa van de Vara (zie link) toen ze zich uitgaven als verkopers van Zappelin en Fox Kids. In 2006 maar ook op dit moment is Nickelodeon en Jetix de omroep waar zij zich als medewerkers voor uitgeven. Iets waar deze omroepen niet blij mee zijn.

funlogo

Klik op Vara-Kassa om de film uit 2004 te bekijken. Of luister naar een reactie van Jan Haverman van Fiad incasso op een publicatie op Ik ben genaaid.nl door te klikken op Fiad incasso


Splendidclub

oktober 19, 2009

Even kreeg ik het idee dat Splendidclub zijn leven had gebeterd.
Maar helaas, het tegendeel bleek waar.

Uit meerdere recente berichten is wederom gebleken dat ook Splendidclub zich nog steeds uitgeeft als verkopers namens de bekende televisieprogramma’s Nickelodeon en Jetix.

Bovendien vertellen ze u dat het gaat om een proefactie of sterker nog, ze vragen u om een bedrag van vijf euro die u contant betaald.

Verder zal er niets in rekening worden gebracht.
Jammer dat zij later nog wel even uw bankrekening plunderen.

Puur besodemieteren zijn de woorden die ik hiervoor mag gebruiken.
U bent dus wederom gewaarschuwd voor de praktijken van Splendidclub.


KINDERPARADE OPNIEUW NAAR DE RECHTBANK

september 30, 2009

Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat Kinderparade BV op 14 september Kassa van de Vara voor de rechter heeft gedaagd.
Het ging hier over de uitzending uit 2004 waarin Kinderparade en Kinderfun onder vuur werden genomen. Ook het forum van Kassa was voor Kinderparade aanleiding om er spoedeisend van te maken omdat de naam Kinderparade hier schade aan leed.

Op 24 september heeft de rechtbank te Amsterdam uitspraak gedaan in het kort geding.
De uitspraak zelf is nog niet openbaar, maar het is in elk geval wel duidelijk dat de rechter het niet eens was met Kinderparade.

Kassa zal dan ook niets wijzigen en Kinderparade haalt voor de tweede keer bakzijl.

Wat betekend dit voor u?

In al de jaren dat ik bezig ben u te waarschuwen voor deze bedrijven, heeft er nog geen enkele zaak voor de rechter gediend. Ondanks de vele keren dat wij met zijn allen hebben aangedrongen om de zaak maar te laten beslechten door de rechter.
Kennelijk (met veel zekerheid) kan ik stellen dat zij erg zwak staan en zeker niet staan te wachten op een verloren zaak. De reden hiertoe vind u in de vele berichten op deze site.

Mijn advies blijft dan ook nog steeds:

 • Schriftelijk opzeggen met terugwerkende kracht (ook het proefabonnement)
 • Afgeschreven bedragen laten storneren.
 • Aandringen op een rechtzaak.
 • Termijn stellen van 14 dagen waarna u overgaat tot sluiting van uw zaak.
 • Bij uitblijven van een reactie na 14 dagen een bevestiging sturen waarin u terug komt op de door u gestelde termijn van 14 dagen en overgaat tot definitieve sluiting van de zaak.
 • Deze termijnstelling kunt u diverse keren herhalen als zij met een onzinnig antwoord komen.
 • Als extra toevoeging is het ook handig om kopieën van de stukken op te vragen, zodat u de zaak opnieuw in overweging kunt nemen.

Kinderparade heeft gesteld dat zij de problemen graag met u persoonlijk willen oplossen.
Ik ben dan ook zeer benieuwd hoe zij vanaf heden met uw reactie om zullen gaan.
Splendidclub heeft dit enige tijd geleden ook al aangegeven waarop ik moet zeggen dat er op dit moment weinig klachten binnen komen. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar uw reactie.
Wat het aantal klachten over Kinderfun betreft, kun je rustig stellen dat zij koploper in het geheel zijn. Iets om zeker niet trots op te zijn.

Van mijn kant kan ik slechts stellen:
Houd vol!!!!!!
Dan doe ik het ook.

Chris Koeree
mail@consuhulp.nl


Een dagje naar de rechter

augustus 13, 2009

Een dagje naar de Rechtbank

Een dag waar je je kennis een heel stuk kunt verbreden.
Een dag waarop je ziet met wat voor soort mensen je van doen hebt.
Het begint met angst, angst die goed is voor de stoelgang.
Uiteindelijk begint het echte spel (het kort geding)

Kinderparade met twee personen en twee advocaten.
Ilse Media twee personen en een advocaat (gedaagde 1)
Chris Koeree met een advocaat (gedaagde 2)

Persoonlijk vind ik dat Ilse media helemaal geen partij in deze had moeten zijn. Maar helaas dacht Kinderparade hier anders over. 

De eis:
5000 euro immateriële schade vergoeding te betalen door Ilse Media
5000 euro immateriële schade vergoeding te betalen door Chris Koeree
Het plaatsen van een rectificatie
Het opleggen van een dwangsom van 2.500 euro / dag  aan Chris Koeree

De beslissing:
Ilse Media moet de blokkade van www.Lelystadhaven.web-log.nl/kinderfun handhaven.
De immateriële schadevergoeding is in beide gevallen afgewezen.
De dwangsom is toegewezen maar beperkt tot 1000 euro per dag met de mogelijkheid tot beperking.
Omdat geen enkele partij in het gelijk is gesteld, komen de kosten van het geding voor rekening van iedere  partij afzonderlijk.

Het VONNIS (de uitspraak) vind u op www.koeree.nl/weblog  
Wat betekent dit voor u als slachtoffers?
Juist door deze uitspraak voel ik mij gesterkt in mijn recht te mogen opkomen voor de belangen van gedupeerden.
Ik zal mij alleen moeten beperken in mijn uitlatingen als oplichter en dreigen / bedreigingen (mij te bedienen van ongefundeerde strafrechtelijke kwalificaties) in relatie tot Kinderparade BV.
Er zal hard gewerkt moeten worden aan een nieuwe website (weblog), hetgeen inmiddels in gang is gezet.
In overweging wordt genomen om een echt forum op te starten. En ook is het niet uitgesloten dat er een officiële stichting in het leven zal worden geroepen om voor uw belangen op te komen.
De domeinen www.achterbaks.nl  en  www.vuilspel.nl staan ter beschikking en lijken mij zeer gepast om zo’n forum op aan te brengen.

Er zal opnieuw moeten worden onderzocht of de bedrijven waar het hier om gaat hun leven hebben gebeterd zoals Kinderparade en Splendidclub enige tijd geleden in het openbaar hebben aangegeven. Over Splendidclub kan ik op dit moment nog even geen mededelingen doen en moet ik er dus voorlopig vanuit gaan dat zij hun leven hebben gebeterd. Maar ook naar dit bedrijf wordt uitgebreid onderzoek verricht.  Wat Kinderparade zelf betreft kan ik u melden dat de laatste klacht vrij recentelij bij mij is binnengekomen. Op 2 augustus 2009 om maar even te melden. De tekst  treft u hieronder aan en spreekt voor zich:

 Afgelopen zaterdag is mijn vrouw aangesproken door een verkoper bij de show van Anubis in Urecht (Beatrixtheater).Zij was in de veronderstelling, mede door de verkoper/colporteur/venter z’n mooie praatjes dat mijn dochter iets kado zou krijgen als actie van Nickelodeon ofzo. Zij zou een proefabonnementje krijgen dat KOSTENLOOS op elk moment Beëindigd zou kunnen worden. Thuisgekomen van de show bleek echter dat zij getekend had voor een of ander abonnement voor minimaal 3 maanden en dat opzeggen alleen kon binnen zes dagen per aangetekende brief (en het groene briefje).Niks kosteloos dus. Ik ben toen een beetje gaan speuren op internet en kwam alle negatieve reacties over het bedrijf “Kinderparade” tegen.  

Zo zie je maar weer dat je een kat beter niet tegen de haren in kunt strijken. Dan wordt hij wakker en begint om zich heen te slaan.

Om e.e.a. te bewerkstelligen heb ik hulp nodig.
Een stichting kan immers niet bestaan uit één persoon.
Aan een stichting zijn kosten verbonden.

De kosten die ik zelf de afgelopen drie jaar heb gemaakt aan websites zijn al snel 500 euro per jaar. Hiermee wil ik aangeven wat voor ergernis deze bedrijven bij mij hebben opgewekt. Ik laat mij dan ook niet zomaar uit het veld slaan door een organisatie als Kinderparade. Daar zullen zij toch echt vroeger voor moeten opstaan.

Enkele maanden geleden had ik nog de gedachte om het allemaal een beetje af te bouwen.
Af te bouwen omdat je niet de hele wereld op je schouders kunt nemen.
Maar als er dan iemand in de aanval gaat dan ben ik de kat die tegen de haren in wordt gestreken. Dan blijkt al snel dat je een mens met gevoelens bent.

En dat is dan weer iets dat mij aanzet om juist verder te gaan met mijn strijd tegen bedrijven die zich willen verrijken over de ruggen van uw kind.

Wettelijk gezien heb ik geen poot om op te staan. Maar dit geldt ook voor de tegenpartij.
En als wij ons dan wel aan de Nederlandse wet- en regelgeving houden dan ben ik er van overtuigd dat u uw centjes kunt besteden aan nuttige artikelen voor uw kinderen.

Mijn uitspraken mogen niet van de rechter omdat er geen goede fundatie aan ten grondslag ligt. Kennelijk mogen grotere organisaties als Kassa en Tros Radar dit wel.

In mijn geval ontbreekt het aan een gerechtelijke uitspraak.
Een uitspraak die niet snel zal komen omdat er nog geen zaak heeft gediend.
Wellicht is dit de reden dat er voorzover mij bekend nog geen enkele zaak voor de rechter heeft gediend.

Zoals al eerder gesteld leer je een hoop op zo’n zitting.
Mijn advies zal dan ook niet veranderen.
Laat uw zaak maar beslechten door de Rechter.

Met de zwaar overtrokken en niet wettelijke toegestane kosten die Fiad incasso u aanrekent, vallen de kosten van zo’n procedure erg mee of zijn zelfs minder hoog dan wat Fiad incasso u wil laten betalen.

Als u dit bericht leest dan bevind u zich opnieuw op een tijdelijke site. van hieruit gaan voorlopig alle zaken door. alle berichten vind u als vanouds terug. de berichten zijn conform de wettelijke bepalingen aangepast.
Ook vind u alle reacties weer terug op de site. Ook al is het in een iets aangepaste  vormgeving. volgens mij is het zelfs overzichtelijker.

Opnieuw van harte welkom.

Nog even een paar tips: 

Abonnementen verkregen door colportage behoeven van rechtswege niet aangetekend te worden opgezegd. Uw woord in deze is voldoende.

Abonnementen boven de 34 euro die niet zijn ingeschreven (afzonderlijk gedeponeerd) bij de KvK hebben wettelijk gezien geen enkele rechtsgeldigheid. (in uw geval wordt het bedrag van 34 euro bij automatische verlenging zoals beoogd direct een feit) 

Abonnementen mogen  dan ook op elk moment door u worden opgezegd tot een aantal dagen nadat zij zijn gedeponeerd.

Schriftelijke meldingen als “mondelinge afspraken zijn niet geldig” zijn tegenstrijdig aan de Nederlandse wetgeving. Deze meldingen zullen dan ook geen enkel recht van bestaan hebben en zonder meer van tafel worden geveegd. Laat u dus niet bang maken!! 

Bent u het ook zat en heeft u wat tijd en energie over om u te verdiepen in een stichting?
Bent u iemand die bekend is met websites, weblogs en forums?
Stuur dan een mail aan mail@consuhulp.nl

Het is tijd om samen een vuist te maken.
Alleen is maar alleen.
Uiteraard kunt hier ook nog steeds terecht met al uw vragen.

Chris Koeree
Lelystad
mail@consuhulp.nl

(ook eens slachtoffer) net als u


Reactie van Splendidclub (afkomstig van Tros Radar forum)

augustus 28, 2008

alfred5451

Geplaatst op 28 Aug 2008 10:59 door alfred5451   

——————————————————————————–

Beste heer Koeree en mensen op dit forum, http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?p=785752#785752

Graag zouden wij zien/horen dat de mensen die een klacht naar “ons”
dan wel Splendid Club toe hebben telefonisch contact met ons opnemen daar wij mensen op een forum niet kunnen helpen omdat wij hierbij niet weten over wie het gaat en dus ook de gegevens er niet bij kunnen pakken.
Wij kunnen mensen die een klacht naar Kinderparade en/of Kinderfun toe hebben niet helpen omdat wij simpelweg niet in het bezit zijn van hun gegevens dus vraag ik u daarvoor contact met hen op te nemen.
Graag willen wij ook met U Dhr Koeree contact over deze kwestie en de kwestie in zake Fiad.

Wij zijn telefonsich bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00
en van 13.00 tot 15.00 op nummer 0485-451591

Met vriendelijke groet,
Splendid Club

Geplaatst op 28 Aug 2008 22:12 door Chris (de eerlijkevinder)   

——————————————————————————–

Dag meneer (Alfred5451) van Splendidclub

Ook voor u welkom op dit forum. http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?p=785752#785752
Op dit moment bent u de derde in rij, zodat alleen Kinderfun zich nog niet heeft gemeld. Ik stel voor nog even rustig af te wachten alvorens te reageren op uw verzoek. Het zou mij immers wel uitkomen als alle partijen de koppen bij elkaar steken.

Ook al ben ik bang dat een telefonisch contact met u weinig zal bieden omdat u in uw stukken al aangeeft dat mondelinge afspraken niet geldig zijn, zal ik fatsoenshalve binnenkort contakt met u opnemen.

Het staat u verder vrij te reageren op berichtjes en reacties op dit forum

Met vriendelijke groet

Chris Koeree
Lelystad


Kinderparade treed naar buiten en Fiad incasso speelt een spelletje op de achtergrond

augustus 27, 2008

Het volgende bericht en de reactie er onder  is geplaatst door de directie van Kinderparade en door mij zelf op het forum van Tros Radar. U vind het bericht via de volgende link http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?p=785752#785752

Kinderparade

Geplaatst op 27 Aug 2008 13:00 door Kinderparade   

——————————————————————————–

Beste mensen,

Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Wij hebben de kwaliteit van onze produkten en verkopers dusdanig aangepast dat het aantal klachten enorm zijn teruggelopen. Helaas zullen er altijd wel mensen zijn die via dit soort forum hun frustrates kwijt willen, hier kunnen wij helaas niets aan doen.

Wat wij wel willen en kunnen doen is, om mensen met vragen of klachten te vragen, contact met ons op te nemen zodat wij deze kunnen verhelpen.

Wij zijn van Dinsdag t/m Vrijdag te bereiken van 12.30u tot 16.30u op telefoonnummer: 0485 470142.

Ook hebben we de antoorden op de meeste vragen op onze website staan: http://www.kinderparade.nu/

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,
Kinderparade bv

De Directie
————————————————————————————

Hieronder mijn reactie die u eveneens terug vind op het forum van Tros Radar.

Beste directie van Kinderparade

Allereerst welkom op dit forum. (Tros radar http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?p=785752#785752 )
Hiermee zet u in elk geval een stap in de goede richting.
Wat ik nog sterker van u vind is de opmerking “waar mensen werken worden fouten gemaakt”. Bovendien geeft u aan dat de kwaliteit van de producten en de verkopers dusdanig is aangepast dat het aantal klachten enorm is teruggelopen.

Als dit zo is dan wil ik u feliciteren met het bereikte resultaat. (eerlijkheid duurt het langst)
Maar voorlopig zit ik nog met een enorm aantal klachten uit het verleden.
Klachten, die zoals u zelf aangeeft te wijten zijn aan de fouten van de verkopers die voor u werken (werkte) en de kwaliteit van de door u geleverde producten.

Deze mensen worden al enkele jaren lastig gevallen door een incassobureau die zegt in uw opdracht te werken.

Mijn vraag aan u namens al deze gedupeerden is de volgende:

Wat gaat u doen met al deze onterechte vorderingen en incassodreigingen van Fiad incasso.

Wat gaat u doen met al die gedupeerden die inmiddels enkele honderden euro’s hebben betaald voor een (laten we het netjes houden) aantal artikelen waarvan het nodig is dat de kwaliteit verbeterd moest worden. En die benaderd zijn door uw verkopers die volgens u niet de juiste kwaliteit bezitten.

Ik zou het netjes van u vinden indien u al deze mensen schadeloos stelt.
Met een dergelijke handelswijze laat u een indruk achter die voor uw bedrijf in de toekomst zijn vruchten zal afwerpen.

Vooralsnog ga ik er vanuit dat dit het doel is dat u beoogd te bereiken.
Anders zou ik niet weten waarom u op deze wijze naar buiten treed.
 
Met vriendelijke groet
Chris koeree
Lelystad


Kijk, Vergelijk en bepaal uw risico

juli 9, 2008

Wat zijn uw risico’s ? Wanneer moet u zich zorgen maken over de bangmakerij van Fiad incasso, Kinderfun, Kinderparade en Splendidclub?

Zit u eenmaal in de molen van Fiad incasso dan hebben we het al snel over bedragen tussen de twee en driehonderd Euro. Althans dat is wat zij roepen. De werkelijkheid zit heel anders in elkaar.

Om dit voor u uit te zoeken hebben wij contact opgenomen met:

Kamer van Koophandel
Juridisch loket
Verschillende Gerechtsdeurwaarders
Juristen en advocaten

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een betrouwbaar overzicht.

Optie 1)

Stel de zaak komt voor en we gaan uit van het slechtste scenario (u verliest de zaak)
Dan komen de hieronder vermelde kosten voor uw rekening. Hierbij zijn we er wel vanuit gegaan dat u zich neerlegt bij de beslissing van de rechter en binnen de gestelde termijn betaald.

Hoofdsom                      23,85    Kinderfun, kinderparade of Splendidclub
Incassokosten                44,03    Fiad incasso
Salaris deurwaarder       30,00    deurwaarderskantoor
Dagvaarding                  71,80    deurwaarder of rechtbank
Griffierecht                   61,00    rechtbank

Totaal                          230,68    Euro. beslist niet meer dan Fiad incasso u rekent.

Optie 2)

Stel de zaak komt voor en we gaan uit van het beste scenario (u wint de zaak)
Dan komen alle bovenvermelde kosten voor rekening van de tegenpartij.

In dat geval kost het u niet veel meer dan een postzegel en een ritje naar de rechtbank. (overigens kunt u hier volgens mij ook nog een vergoeding voor vragen)

Optie 3)

Stel ze zijn niet dom en kiezen eieren voor hun geld. Voor Kinderfun, Kinderparade, Splendidclub en Fiad BV incasso is het risico vele malen groter. Zeker met de enorme hoeveelheid rechtzaken die hun te wachten staat.
Deze optie verdient zeker niet de voorkeur. U weet immers nooit wanneer ze opnieuw bij u op de stoep staan met nieuwe aanzeggingen. Maar u staat wel een stuk sterker in uw zaak.

Maar hoe zit het dan met die enorme bedragen van Fiad incasso?

Een incassobureau is helemaal niet gerechtigd om onderzoekskosten e.d. in rekening te brengen. Het enige dat gerechtvaardigd is zijn de incassokosten. Zie Staffel kantonrechter
De rest van de onzin zal een rechter zondermeer van tafel schuiven.
Het is overigens wel verstandig om de rechter hierop attent te maken.
Zelfs de incassokosten zijn aanvechtbaar als u kunt aantonen dat u heeft aangegeven niet eerder te betalen dan dat de zaak beslecht is door een gerechtelijke uitspraak.

Ik kan mij voorstellen dat u denkt; wat een moeite voor zo’n klein verschil als ik de zaak verlies.
Allereerst gaan we er vanuit dat u de zaak niet verliest.
Maar mocht het toch zo zijn dan heeft u in elk geval voorkomen dat Fiad incasso samen met Invogem tussen de 200 en 250 Euro in zijn zak steekt maar slechts 44,03 Euro
Voor Kinderfun, Kinderparade en splendidclub is dit niet meer dan de hoofdsom van rond de 24 Euro.

De rest van de kosten komen bij het gerechtsdeurwaarderkantoor en de rechtbank terecht.
Op zich niet leuk maar alles is beter dan dat zij het krijgen.

De conclusie

De risico’s voor u zijn beperkt en zeker de moeite waard.

Wat kunt u op dit moment doen?
Samen een vuist maken en de zaak aanpakken met de wetenschap van hetgeen ik u als voorbeeld heb laten zien.
De meeste van u hebben inmiddels te maken met een langlopende zaak met hoge bedragen.
Op zich al vreemd dat deze zaken al jaren lopen. Meestal denkt u er al anderhalf jaar vanaf te zijn op het moment dat er een brief op de deurmat valt van Fiad BV incasso.
Anderhalf jaar waarin zij niets hebben gedaan, maar waar zij wel rente over willen ontvangen.
(slapend rijk worden) Aan ons de taak om ze wakker te schudden.

Heeft u al een brief gestuurd aan Fiad incasso?
Is deze brief aangetekend verstuurd?
Het maakt allemaal niets uit!!
Wij hebben een brief gemaakt die vrijwel iedereen kan gebruiken.
Of u nu wel of geen brief naar Fiad incasso heeft gestuurd, maar omdat de wetgeving inmiddels is veranderd Is het beter om een brief te schrijven die aansluit op uw eigen situatie.
Inmiddels hebben wij voor een aantal gedupeerden een brief opgesteld met goed resultaat.
Wilt u gebruik maken van zo’n brief?  Stuur dan een mail aan mail@consuhulp.nl met de melding:
Graag zou ik geholpen worden bij het opstellen van een brief. Zorg wel dat u een mailadres gebruikt waarop ik u terug kan mailen. bovendien kunnen wij u op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen.
Uw mailadres wordt nooit openbaar gemaakt of doorgespeeld aan andere partijen en ook uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
U controleerd de brief en past hem waarnodig aan, print hem uit en stuurt hem per reguliere post (ondertekend) en per mail aan Fiad BV incasso. verder stuurt u een CC aan mail@consuhulp.nl Deze mails worden bewaard zodat wij u kunnen steunen indien fiad incasso onverhoopt ontkent dat zij uw mail hebben ontvangen. Vrijwel net zo waterdicht als aangetekend versturen en een stuk goedkoper.

Buiten hetgeen hierboven is omschreven staat er nog veel meer op stapel.

Zo zijn er ideeen om een stichting op te richten.
Er heeft zich inmiddels een advocaat aangemeld die zeer gedreven en ervaren is in collectieve zaken en zich voor deze stichting collectief wil inzetten (hier zijn natuurlijk wel kosten mee gemoeid)
Ook is het niet uitgesloten dat u uw geld (met uitzondering van de proefperiode) terug kunt vorderen.

Hierover later meer. (aanvullend) de stichting is vooralsnog niet opgezet omdat dit de nodige kosten met zich meebrengt. bovendien zijn de zaken zo duidelijk dat het maken van extra kosten overbodig blijkt. Mocht het ooit zover komen dan is het wat ons betreft vroeg genoeg. 

Chris Koeree


Langzaam sluit zich het netwerk waarbij de heer Haveman van Fiad incasso door de mand valt en zijn loze (false) vermeldingen moet terugtrekken

juni 21, 2008

Een aantal van u kennen inmiddels de brief met het angstaanjagende rose stickertje. De een raakt in paniek terwijl de ander denkt, ach het zal wel. En dat is de beste remedie Ach het zal wel. Want wat is de betekenis van dit stickertje.

stikker_flanderijn_2

Ja het is natuurlijk wel even schrikken, maar als je enig onderzoek verricht en rustig een belletje pleegt dan kom je er al snel achter dat er op Flanderijn gerechtsdeurwaarders niets is aan te merken.

Flanderijn is een gerechtsdeurwaarderkantoor die gewoon zijn taak uitvoert en zich houd aan de wettelijk gestelde regels. maar hoe zit het nu met de Jan Haveman van Fiad incasso en Flanderijn Gerechtsdeurwaarders? In feite is het zo dat iedereen een beroep kan doen op een gerechtsdeurwaarder om een zaak op de rol te zetten. Niet omdat ze het zo graag willen, maar omdat de wetgeving ze dat nu eenmaal verplicht. Een zaak weigeren omdat het bedrijven zijn die zich niet aan de Nederlandse wet- en regelgeving houden dat mag niet. simpelweg zullen zij elke zaak behartigen en zal uiteindelijk de rechter beslissen. Na de beslissing van de rechter kan een gerechtsdeurwaarder beslag laten leggen op goederen en inkomsten. Zolang de rechter geen uitspraak heeft gedaan zijn zij dus ook machteloos. dit geld natuurlijk ook voor incassobureaus als Fiad incasso van meneer Haveman.

Inzake Kinderfun, Kinderparade en Splendidclub behartigt Meneer Haveman van Fiad BV incasso de zaken. En wat ik moet nageven is dat meneer haverkamp zijn werk goed uitgevoerd, maar of hij zich hierbij aan de regels houd dat is een heel andere zaak. De heer Haveman heeft zonder enig overleg met Flanderijn stikkers laten maken om u hiermee op het verkeerde spoor te zetten. Want uiteindelijk is er nimmer een zaak met betrekking tot deze drie (vier) bedrijven die u belazeren bij Flanderijn terecht gekomen.

Naamsmisbruik of valsheid in geschrifte en misleiding zou ik het willen noemen. Hiermee is mijn vermoeden bewaarheid. De heer Haveman van Fiad incasso behoort ook tot de groep die maling heeft aan de Nederlanse wet- en Regelgeving en niet zoals hij op een andere site verkondigt een eerlijk bedrijf te runnen.

Wel moet ik melden dat de heer haveman aan Flanderijn heeft beloofd de stikkers niet meer te zullen gebruiken. Dus mocht u na dinsdag 24 juni nog iets van Fiad incasso ontvangen met een valse stikker van Flanderijn, laat het mij dan even weten.

Tot zover het verhaal van de stikkers.
Dit betekend overigens niet dat Flanderijn of andere gerechtsdeurwaarders geen zaken voor Fiad incasso in behandeling zullen nemen. De wetgeving legt hen immers deze verplichting op.
Anders is het aangaande de bedragen die de bedrijven, Invogem en Fiad incasso in rekening brengen. deze zijn ver buiten proporties en in strijd met de Nederlandse wetgeving. (gerechtelijke staffel)

Mijn advies en dat van vele geleerden blijft dan ook om in een zo vroeg mogelijk stadium aan te geven niet te betalen en aan te sturen op een uitspraak van de rechtbank. Vanaf dat moment mag men dan ook geen enkele verhoging berekenen buiten de gerechtelijke kosten en deurwaarderskosten. Niets meer en niets minder. En een gerechtsdeurwaarderkantoor zal zich wel aan de regelgeving houden. zo is mij verzekerd door Flanderijn, een gerechtsdeurwaarderkantoor waar mijns inziens niets op aan te merken valt. En dus zeker geen negatieve aandacht verdient.

Voor de heer Haveman van Fiad incasso is dit natuurlijk een heel ander verhaal.

Zo ziet u maar weer dat deze site niet allen publiceerd, maar ook op de achtergrond zich sterk maakt om voor uw belangen op te komen. En wat meneer Haveman betreft. U heeft net als ieder ander het recht om te reageren op dit bericht, echter voor een verzoek om e.e.a. te verwijderen van de site. Daar moet ik u in teleurstellen. Dit gebeurd slecht na een uitspraak van de hier toe bevoegde edelachtbare rechtbank. Maar dan zal u wel eerst uw gelijk moeten halen.

Sterkte meneer Haveman

Chris Koeree (de eerlijke vinder) mail@kinderfun.info
Lelystad


Reacties en vragen via de mail

april 2, 2008

Via de mail komen er veel vragen en meldingen binnen die ik dan persoonlijk beantwoord.
Het geniet echter de voorkeur om uw vraag of opmerking (indien mogelijk) rechtstreeks op deze site te plaatsen zodat een ieder hier op kan reageren en gewaarschuwd wordt voor de praktijken van deze bedrijven.
Het in de openbaarheid brengen aan een zo groot mogelijk publiek is op dit moment de enige optie die snel zijn vruchten afwerpt. Breng daarom deze en andere sites zoveel mogelijk onder de aandacht van uw vrienden en kennissen.

Uit de laatste berichten komt Kinderparade en Splendidclub regelmatig naar voren.
Splendidclub maakt veelal gebruik van de naam Nickelodeon en Jetix om uw vertrouwen te winnen. Beide organisaties hebben niets met deze bedrijven van doen. Kinderparade gaat zelfs nog een stapje verder door u te vragen uw handtekening te zetten zodat de colporteur aan zijn werkgever kan tonen dat hij of zij bij aan de deur is geweest. Let wel, u tekent een (ongeldig) contract, overeenkomst of abonnement. De verkoper (colporteur) krijgt een vast bedrag voor elke handtekening en zal er dan ook alles aan doen om u over de streep te trekken.

In beide gevallen kost het u veel energie om er vanaf te komen.
Vaak krijg ik de vraag:
Ik ben er ingestonken en wat nu?
Ik heb opgezegd maar men schrijft nog steeds geld af, wat nu?
Ik heb een brief van Fiad incasso en wat nu?

Als ik de Wetsdienaars en de Kamer van Koophandel mag geloven dan heeft u een sterke zaak. Uitgaand van mijn eigen intuïtie zou ik de strijd zeker aangaan.
En vergeet niet dat elke cent die u betaald teveel is en er voor zorgt dat deze bedrijven resultaat boeken en zich gesterkt voelen.
In mijn zaak heb ik Kinderfun en Fiad incasso menigmaal uitgedaagd om de zaak door een rechter te laten beslechten. Echter is dit nu juist iets waar ze om wat voor reden dan ook van terug schrikken. Verder heb ik nog van niemand gehoord dat het werkelijk tot een rechtzaak is gekomen. Mocht het anders zijn dan verneem ik dat graag van u.
Ik kan u echter nimmer garanderen dat u een eventuele rechtzaak altijd zal winnen.
Indien u eenmaal te maken heeft met een incassobureau en de bedragen boven de honderd Euro uitkomen dan zou ik er persoonlijk voor kiezen om voor een beetje meer de strijd zeker aan te gaan. Vermeld in elk geval dat u weigert te betalen en dat de vordering wordt bestreden. Vermeld tevens dat indien zij een andere mening zijn toegedaan dat ze dan maar naar de rechter moeten stappen. Dit pleit zeker in uw voordeel bij een eventuele rechtzaak.

Wat u zeker niet moet doen is niet reageren. Dit zal in een eventuele rechtzaak altijd tegen u gebruikt worden. Houd onder alle omstandigheden uw bankrekening goed in de gaten en laat een eventuele afschrijving direct storneren.

Opzeggen.

In vrijwel alle gevallen is het verstandig om een aangetekende brief te sturen met ontvangstbevestiging. Ook al is dit bij colportage geen plicht. U krijgt dan binnen enkele dagen een bevestiging met een handtekening van de ontvanger retour gestuurd. Kinderparade bied u aan om via internet op te zeggen, hetgeen u dan 1,30 Euro kost en zoals zij zeggen veel goedkoper is dan een aangetekend stuk via de post.
Hoe dat in zijn werk gaat en waarom u dit beter niet kunt doen leest u hieronder.

Kinderparade

Dit bericht vind u bij Kinderparade op de site.

Als u verder gaat dan krijgt u een telefoonnummer dat u moet bellen tegen 1,30 Euro per gesprek. Als het goed is krijgt u een 7 cijferige code dat u goed moet bewaren en hiernaast op kinderparade2de site moet invoeren. Om hierachter te komen kost mij 1,30 Euro. Hetgeen niet strookt met het doel dat ik nastreef. Indien u hier gebruik van maakt dan krijgt u hiervan direct een bevestiging. Maar wat heeft deze bevestiging en de zeven cijferige code voor waarde?

Als u mij die 1,30 Euro geeft dan koop ik er graag een ijsje voor (geintje)
Ik zelf zou er de voorkeur aangeven dan maar iets meer te betalen aan een bedrijf als TNT die u in elk geval een rechtsgeldig verzend en ontvangstbewijs levert. Bovendien heb ik meldingen gezien van mensen die na opzegging alsnog werden lastig gevallen.

Op de achtergrond gaat de strijd verder.
Via deze site vind u regelmatig nieuwe informatie.

Maar ook wij zijn afhankelijk van de informatie die u ons aandraagt.
Blijf niet zwijgen, maar kom in actie zodat wij als mede gedupeerde u kunnen helpen.

Samen staan we sterk (sterker dan u denkt)

Chris Koeree
Lelystad


EEN NUL VOOR DE TEGENPARTIJ OF SCHIJN BEDRIEGT

april 2, 2008

Op 18 maart j.l. ben ik voor aangifte naar het politiebureau in Lelystad geweest.
Na een gesprek met een van de aanwezigen wetdienaars die op haar beurt meerdere collega’s heeft geraadpleegd konden ze slechts tot een conclusie komen:
Aangifte doen in deze zaak zal geen enkel doel treffen.
De officier van Justitie zal er niets mee doen.

Na  veel overleg ben ik uiteindelijk zonder aangifte vertrokken van het bureau.

Een Nul voor de bedrijven die lak hebben aan de Nederlandse wet- en regelgeving of juist niet?
De uitspraken hieronder zijn afkomstig van de wetdienaars van het politiebureau te Lelystad.
Een Nul:
Indien u een formulier tekent zonder het goed te lezen dan is dit stom.
U kunt het opzegformulier (een kopie) het beste invullen en aangetekend opsturen.
Of juist niet:
Het formulier is geen contract, overeenkomst of abonnement, maar slechts een automatische incassomachtiging welk tot het moment van opzegging doorloopt.
Verder heeft het formuliertje over en weer geen enkele waarde.
Tot zover onze wetsdienaars uit Lelystad.

Hoezo geen enkele waarde?
In het vorige bericht, afkomstig van de Kamer van Koophandel waar ik eveneens op 18 maart ben geweest verwijst men duidelijk naar een tweetal handtekeningen die er voor nodig zijn om een contract, overeenkomst of abonnement geldig maken.
Indien de som van de bedragen boven de 34 Euro uitkomen dan moet een contract, overeenkomst of abonnement worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Het splitsen van bedragen om onder deze voorwaarden uit te komen is ten strengste verboden.

Buiten de Politie en de KvK heb ik contact met nog wat andere organisaties. Gezien de ernst van deze zaak (geen spelletje) kan ik hier nog even niets over vermelden.
Neem maar van mij aan dat het einde nog lang niet in zicht is.

Wordt vervolgt
Chris Koeree


Colportagewet vers van de pers (Kamer van Koophandel)

maart 24, 2008

Beste heer Koeree,

naar aanleiding van uw vraag over colportage stuur ik u bijgaand wat meer informatie.

Een colportage overeenkomst moet altijd worden getekend door beide partijen.

Daarnaast is het zo dat de mogelijkheid voor ontbinding niet geldt bij een bedrag onder de € 34,-. Het gebeurd nog wel eens dat de verkopende partij moedwillig zorgt dat de overeenkomst onder de € 34 blijft zodat de regels van de colportagewet niet gelden door bijvoorbeeld de overeenkomst in stukjes op te delen. Dit is uitdrukkelijk verboden.

Heeft u verder nog vragen over de colportagewet dan kunt u contact opnemen met onze bedrijfsjurist.

Met vriendelijke groet,

Kamer van Koophandel


Reactie van Kinderfun op aangetekend stuk

maart 5, 2008

aangetekend_3Zoals u in de ontvangstbevestiging kunt lezen is de brief hieronder op 4 maart door een medewerker van kinderfun aangenomen.Op 5 maart vroeg in de ochtend heeft eenmedewerker van Kinderfun mijn vrouw gebeld. De persoon in kwestie wilde mij graag aan de telefoon en melde hierbij dat ik een spelletje met ze speelde. Op het verzoek om hem terug te bellen heb ik nog niet gereageerd. Reden hiervoor zijn te vinden in het feit dat ik mij niet serieus genomen voel. Immers zit er nogal een verschil tussen een spelletje en een zaak waarin menig keer een incassobureau is ingeschakeld. Bovendien ben ik van mening dat telefonisch contact geen enkel doel treft. Er staat immers in hun eigen contract dat mondelinge afspraken niet geldig zijn.

Ook zou het mij verbazen als zij nu ineens wel de tijd nemen om iemand fatsoenlijk te woord te staan.
Immers heb ik meerdere meldingen gekregen dat een gesprek indien het niet strookt met de ideeën die Kinderfun er op na houd, door de medewerker van
Kinderfun of Splendit snel wordt beëindigd. Ook heb ik meldingen gekregen dat zelfs nadat Kinderfun een aangetekende opzegging heeft ontvangen er evengoed geld wordt afgeboekt.
En dan nog de meldingen dat gedupeerde slachtoffers tegen finale kwijting het bedrag maar hebben betaald in de hoop er vanaf te zijn, maar dat er een half jaar tot een jaar later
opnieuw een brief van Fiad incasso op de deurmat valt met de melding u heeft nog niet alles voldaan.

Op mijn laatste brief aan Fiad incasso (die ik inmiddels tientallen keren heb verstuurd) heb ik nog steeds geen reactie mogen ontvangen.
Vooralsnog is mij de mening toegedaan dat zij eerst maar eens goed moeten nadenken waar zij mee bezig zijn. Tot die tijd tikt de klok gewoon door. (nog 14, 13 …..2, 1 dagen)
Inmiddels is de termijn verstreken en ben ik op 19 maart naar het politiebureau geweest inzake aangifte.
Hoe dit is afgelopen en wat de vervolgstappen zijn dat hoort u binnenkort.

En dat is in elk geval geen spelletje.


Brief aan Kinderfun

maart 1, 2008

AANTEKENEN MET BEWIJS VAN TERPOST BEZORGING

Kinderfun
Postbus 302
5830 AH  BOXMEER

Betreft; Opzegging (Nietig verklaring) Contract (ongeldig abonnement)

Lelystad, 1 maart 2008

Geachte mevrouw, heer

Per heden (m.i.v.) 22 september (vermoedelijk 2005) (de dag waarop dit contract of deze overeenkomst zou zijn aangegaan) ((binnen de wettelijk gestelde termijn van 8 dagen na aanmelding van dit contract (deze overeenkomst) Bij de Kamer Van Koophandel )) voor zover er hier sprake is van enig contract (overeenkomst) en of aanmelding bij de Kamer Van Koophandel verklaar ik het (eventuele) contract (deze overeenkomst) indien hier sprake van zou zijn NIETIG.

Kort samengevat betekend dit dat u verplicht bent om het door u op 31 oktober 2005 d.m.v. een eenmalige incassomachtiging van mijn rekening afgeschreven bedrag ter hoogte van 23,85 Euro per direct naar mijn girorekening terug dient te storten.
Immers is er na deze NIETIG verklaring geen sprake van enig contract of overeenkomst en heeft ook de incassomachtiging zijn rechten (met terugwerkende kracht) verloren.

Ik verzoek u dan ook met klem het bedrag a.d. 23,85 Euro binnen 14 dagen na ondertekening van de ontvangstbevestiging op mijn giro rekening 4805197 terug te storten.

De door u geleverde producten (overjarig afval) kunt u tegen betaling van de portokosten in originele verpakking (ongeopend) van mij retour krijgen. (bezorging in overeenstemming met de door u bijgevoegde portokosten).

Indien het bedrag niet binnen  14 dagen op mijn rekening terug gestort wordt dan maakt u zich schuldig aan diefstal, verduistering en oplichting.
In dat geval zal ik mij wenden tot de politie in mijn woonplaats om aangifte van bovenvermelde te doen.

Voor een uitgebreid overzicht en alle stukken wil ik verwijzen naar http://www.kinderfun.info/
Bovendien vind u een verwijzing op:
http://www.vuilspel.nl/
http://www.achterbaks.nl/
http://www.ikbengenaaid.nl/
Tros Radar, Kassa en nog een aantal andere organisaties.
Ik ga er vanuit dat u het bedrag binnen de gestelde termijn op mijn rekening overmaakt.

Hoogachtend,

De eerlijke vinder
Purmer
8244 AW  LELYSTAD


Stilte voor de storm

februari 24, 2008

Na enige tientallen mails naar het email adres van Fiad incasso te hebben gestuurd blijft het stil. Zijn zij bezig het e.e.a voor te bereiden of kruipen zij terug in hun schulp. Ik zelf denk echter dat er iets heel anders aan de hand is. Volgens mij zijn zij erg bang om daadwerkelijk te maken te krijgen met een gerechtelijke procedure. Zo heb ik informatie gekregen over deze bedrijven waar de honden geen brood van lusten. Misschien word het eens tijd om de naam Fiad aan te passen in Fiod en daar mijn brieven aan  richten. Of is dit nu juist waar deze bedrijven liever niets mee van doen willen hebben.

De geloofwaardigheid van Fiad incasso staat bij mij in elk geval op een zeer laag peil. Mijn advies is dan ook om nimmer of minimaal te reageren,. Net zoals zij dit zelf doen.
Houd in elk geval de centjes lekker in de knip!! Of koop iets leuks voor de kinderen.

Maar hoe nu verder?
De titel van dit stuk zegt het eigenlijk al een beetje.
Stilte voor de storm.  Maar dan wel een storm die vanuit mijn kant gaat waaien.
Eerst maar eens een aangetekende brief richting Kinderfun zelf.
En dan maar eens aangifte doen bij de politie in mijn woonplaats.

Inmiddels heb ik een brief gestuurd aan Tros opgelicht.
En zo zal het binnenkort gaan stormen in de wereld van Kinderfun, Kinderparade Splendid en dolfijnclub. En wie weet is Fiad incasso ook van de partij. Alhoewel partij? Ik weet het niet.
In elk geval zal ik er wel zijn.

Bent u het met mij eens? Bent u zelf slachttoffer? En bent u het ook zat om jaren achter elkaar te worden lastig gevallen door deze bedrijven en dit incasso bureau?
Stuur dan ook een brief aan Tros opgelicht, Tros radar, Kassa, en misschien heeft Peter R de Vries ook wel interesse als hij er lucht van krijgt hoe grootschalig de praktijken van deze bedrijven wel niet zijn.   
Ook kunt u direct reageren op deze site of een mail sturen aan mail@kinderfun.info
Vermeld er wel bij of u anoniem wilt blijven en of uw informatie gebruikt mag worden in de vervolgstappen tegen deze bedrijven.

Chris (de eerlijke vinder)


Uitspraken van Fiad-incasso zijn strijdig met de wetgeving

januari 20, 2008

kinderfun_20012008


Colportagewet (ingezonden stuk)

januari 20, 2008

Wanneer een leverancier gebruik maakt van colportage, dan biedt de Colportagewet u als consument bescherming. Hierna volgen een aantal belangrijke regels uit de Colportagewet.

 • De colporteur (verkoper) moet bij aanvang van het colporteren aan de consument meedelen dat hij een overeenkomst wil afsluiten.
 • Een colporteur mag een consument niet bewegen verplichtingen aan te gaan wanneer hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de consument die verplichtingen financieel niet kan dragen.
 • Een colporteur mag geen misleidende mededelingen doen over het product
 • De Colportagewet geldt niet voor overeenkomsten waarbij het totaal van de betalingen beneden de 34 euro blijft. Het verkopen van één product mag de colporteur niet opsplitsen in meerdere overeenkomsten, zodat het bedrag van deafzonderlijke overeenkomsten lager blijft dan 34 euro.
 • De consument moet onmiddellijk na het ondertekenen van die overeenkomst een gelijkluidend en ondertekend afschrift (akte) ontvangen. Als de consument dit niet ontvangt, is de overeenkomst nietig.
 • Een overeenkomst kan binnen acht dagen door de consument worden ontbonden. Een ontbinding dient op de wijze te geschieden die de onderneming in de overeenkomst heeft neergelegd.
 • In die overeenkomst moet ook de afkoelingsperiode van acht dagen worden vermeld. De overeenkomst is nietig indien in die overeenkomst niet de acht dagen afkoelingsperiode is opgenomen. U kunt aan de energieleverancier schriftelijk kenbaarmaken dat de overeenkomst nietig is.
 • De onderneming, waarvoor de colporteur werkt, dient in de verkoopakte op te nemen op welke wijze de overeenkomst kan worden ontbonden. In die verkoopakte moet ook de naam en het adres van de onderneming worden vermeld waarnaar deontbinding kan worden gestuurd.
 • Ontbinding kan uiterlijk op de achtste dag na die, waarop de verkoopakte door de Kamer van Koophandel van een gewaarmerkte dagtekening is voorzien. De colporterende onderneming moet de overeenkomst dan ook te laten dagtekenen door de Kamervan Koophandel van het gebied waar hij gevestigd is.
 • Bij de berekening of een ontbinding tijdig is gedaan, wordt uitgegaan van de dag waarop de brief of briefkaart met de ontbinding is verzonden (ter bezorging is aangeboden). Als bewijs geldt de dagtekening. Is de overeenkomst door deverkoper nooit bij de Kamer van Koophandel gedagtekend, dan loopt de ontbindingstermijn ook (eindeloos) door.
Zoals je kunt lezen in de rode stukjes is splendidclub / kinderfun / kinderparade wel degelijk buiten de wet omgegaan. Het maakt niet uit hoe klein het bedrag zou zijn, omdat volgens hen het abonnement doorloopt, en daardoor ook de totaalbedragen boven de 34 euro zou uitkomen zouden ze het bij de kvk moeten aanmelden. Omdat dit bedrijf geen enkel contract bij de kvk heeft aangemeld is dus de ontbindingstermijn eindeloos.
Daarnaast blijven natuurlijk ook nog eens de delen van de wet waarbij ze onder valse voorwendselen een product verkopen. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben.

Zijn ze nou dom, of zijn ze gewoon dom

januari 12, 2008

Dreigen, dreigen en nog eens dreigen.
Kom dan op met die rechtzaak, zoals ik vanaf het begin heb geroepen!

Maar nee hoor. Als een blind paard blijven ze door rennen.
Zal ik hier nog op reageren of ???

kinderfun_1112008

 


Fiad incasso benaderd familieleden en doet een niet aanvaardbaar voorstel

november 27, 2007

In afwijking tot de schriftelijke strijd gaat Fiad incasso ertoe over om leden van mijn gezin te benaderen. Aangezien deze niet bekend zijn met alle onderliggende correspondentie kan deze nimmer adequaat reageren. Iets waar Fiad incasso graag gebruik (misbruik) van maakt. Dergelijke handelswijze vind ik zeer ongepast en wordt zeker niet op prijs gesteld.

Direct daarna werd er een voorstel bevestigd via e-mail, waarvan de tekst hieronder vermeld.

Geachte mevrouw,

In referte op uw mail en ons telefonisch onderhoud van heden bevestigen wij u ons voorstel om de vordering op basis van de profitletter (zijnde € 60,85) te voldoen tegen finale kwijting.

Wij gaan er vanuit u zo een loyaal aanbod te hebben gedaan en zien uw spoedige afwikkeling tegemoet.

Hoogachtend,

Fiad BV Incasso
Postbus 51
7940 AB Meppel

Hoe moet ik dit voorstel zien? Wat geeft dit aan? En hoe ga ik hier mee om?

Allereerst laat fiad incasso zien dat er iets niet klopt in hun procedure of het zogenaamde contrakt van hun client Kinderfun. Anders zouden zij het bedrag nooit verlagen in de hoop dat ik hier in zou trappen.
Bovendien vermeld Fiad incasso “in referte op uw mail en ons telefonisch onderhoud”. hetgeen volledig tegenstrijdig is omdat het hier om twee verschillende personen gaat. Een familielid en ik zelf. Niet erg netjes dus.

Bovendien heb ik uit een aantal reacties moeten concluderen dat betaling tegen finale kwijting niets anders wil zeggen dan “U bent bereid te betalen, U bent een gewillig slachtoffer, Er valt dus nog wat bij u te halen en daar maken wij graag gebruik (misbruik) van. Bovendien is het niet Fiad incasso maar kinderfun die terug komt met nieuwe rekeningen, waarbij zij niets van doen hebben met de finale kwijting van Fiad incasso. opnieuw een vies addertje onder het gras.

Ik zal spoedig reageren op hun handelswijze en opnieuw aandringen op een rechtzaak.
Betalen is voor mij in elk geval niet bespreekbaar zonder dat hier een gerechtelijke uitspraak aan ten grondslag ligt.

Zie het maar als een van de laatste stuiptrekkingen van Fiad incasso in de hoop er toch nog iets uit te slepen met hun zogenaamd “loyaal aanbod”.

Wordt vervolgd

 


Oh je, Pas op! een aanmaning

november 24, 2007

Opnieuw komt Fiad incasso met een brief (aanmaning). Kennelijk lezen zij hun post niet, of doen net alsof zij niets hebben ontvangen. Wat dat betreft zou het familie van elkaar kunnen zijn. In mijn vorige brief heb ik duidelijk aangegeven niets meer van doen te hebben met Fiad incasso. Immers heb ik het balletje terug gelegd bij Kinderfun zelf. En dan opnieuw een dreiging over een gerechtelijke procedure. Ik snap er niets meer van? Volgens mij heb ik Kinderfun al begin 2006 gezegd dat als ze van mening zijn iets van mij tegoed te hebben dat zij zich maar moeten wenden tot de Rechtbank. En nu gaan ze na bijna twee jaar dreigen met een rechtzaak. Ik zou zeggen Ga je gang. Of sta je toch niet zo sterk als je zelf aangeeft!!!!
Hieronder de ontvangen brief waarop spoedig een korte reactie. De verhoging valt dit keer mee, slechts 32 cent. Zelfs de gebruikte postzegel kost meer hi hi.

kinderfun_23112007

Hieronder mijn reactie die ik per Email aan Fiad incasso heb gestuurt.
Het zal mij benieuwen wat hun reactie zal zijn.

Ik houd u op de hoogte

kinderfun_24112007


Brief aan kinderfun

november 18, 2007

kinderfun_18112007a

kinderfun_18112007b


opnieuw een brief aan Fiad incasso

november 17, 2007

kinderfun_17112007_2


Nieuwe dreigbrief van Fiad incasso

november 9, 2007

Vandaag 9 november ontving ik opnieuw een brief van Fiad incasso inzake  Kinderfun. Bij deze brief zit voor het eerst een kopie van het vodje (zogenaamde contract) waarvoor ik kinderfun al in februari 2006 verzocht heb om dit bewijsstuk aan mij toe te sturen. Een kopie hiervan vind u in het voorgaande bericht. Omdat dit kopie overeenkomt met het vod dat ik reeds in mijn bezit heb, ben ik nog steeds van mening dat er geen enkele sprake is van enig contract. Dit vraagt opnieuw om een reactie van mijn kant.

 

kinderfun_17112007_1


Het zogenaamde contract

november 5, 2007

Hier onder vind u de zogenaamde contracten die u met Kinderfun zou zijn aangegaan. Als we het vodje (andere woorden heb ik er niet voor) bekijken dan vallen er een aantal punten direct op.

kinderfun_vod1

Allereerst wordt er vermeld dat het gaat om een proefactie voor een reeks van 3 pakketten resp. 3 mnd. Op zich conform hetgeen met u is afgesproken. Dan hebben ze het over de betaalwijze: ( 7,95 Euro per pakket) De betaling geschiedt per 3 mnd 23,85 Euro. Ook hier is nog niets waaruit blijkt dat er sprake is van enig doorlopend (stil zwijgend zichzelf verlengend) contract.
Maar dan gebeurt er iets hel vreemds. Kinderfun verandert plots van een burger in iemand die het recht heeft zelfstandig wetswijzigingen door te voeren. Zij maken u er zelfs nog eens extra attent op door te schrijven “GOED LEZEN VOOR ONDERTEKENING”, WANT MONDELINGE AFSPRAKEN ZIJN ONGELDIG. Volgens de Nederlandse wetgeving zijn mondelinge afspraken wel degelijk bindend. Maar hoe dan ook kun je er nimmer voor verantwoordelijk worden gesteld indien je iets tekent dat in strijd is met de Nederlandse wetgeving.  Ook al moet ik eerlijkheidshalve bekennen dat je hier best een leuke boterham mee kunt verdienen op de kermis. ??!!?? (gekken trekken de kaart)

Hierna komt de volgende regel:
Ik machtig Kinderfun het verschuldigde abonnementsgeld automatisch, tot wederopzegging, van mijn bank/giro- rekening af te schrijven. In feite heeft u op het moment dat u tekent voor deze proefactie aangegeven dat u geen doorlopend (stil zwijgend zichzelf verlengend) contract bent aangegaan. Er is dus nimmer sprake van enig contract buiten de eenmalige incassomachtiging zoals met de verkoper(ster) aan de deur ook nog eens mondeling (bindend) is overeen gekomen. Laat je dus niet in de maling nemen door de colporteurs van Kinderfun.

Als we verder kijken dan staat er vermeld: Ondergetekende verklaart hierbij een duplicaat van de bestelbon te hebben ontvangen en bekend te zijn met het bovenstaande en aan de ommezijde vermelde betalings- en abonnementsvoorwaarden. Ik ben benieuwd welke helderziende de tekst aan de ommezijde heeft gelezen alvorens een handtekening te plaatsen? Het gaat hier dus om een doordrukboekje waarbij de achterzijde niet zichtbaar is alvorens de blaadjes eruit gescheurd worden. (na ondertekening dus) !!!!

Rechtsonder staat een bedrag vermeld van 5 Euro, hetgeen als inschrijfgeld is omschreven. Aangezien dit doorgestreept (ongeldig is verklaart) heeft u zich ook nergens voor ingeschreven. Opnieuw een tegenargument dat u goed kunt gebruiken in een eventuele vervolgprocedure die er waarschijnlijk nooit zal komen.

Als laatste staat er bij ons bij de datum vermeld 22 sep. Indien dit bij u ook zo is dan kunt u gewoon stellen dat dit vodje dateert uit 1672 (verzin maar iets of houd je van de domme)en dus allang verjaart is. Mochten ze u vragen hoe u wist dat er in 1672 zo’n briefje bestond dan zegt u maar dat uw voorvaderen u dit hebben verteld. desnoods via Jomanda of zoiets hi hi.

kindefun_vod2

Aan de achterzijde staat onder ABONEMENTSVOORWAARDEN Deze overeenkomst kan door u ongedaan worden gemaakt binnenacht dagen nadat een afschrift bij de Kamer van Koophandel en ….. te Den Bosch van een datem is voorzien. Als het al zo is dat dit vodje bij de Kamer van Koophandel zou zijn ingeschreven dan dient u hiervan wel op de hoogte te worden gebracht. wedden dat dit bij niemand gebeurd is.

Voor mij is de zaak nu wel duidelijk.

Voor u toch ook!!!


Kinderfun (Fiad incasso) Eigenaar doet aangifte

oktober 27, 2007

Hieronder vindt u een link naar een andere website, waarop een boze eigenaar dreigt met aangifte tegen publicatie van een bericht. Het zal mij benieuwen. Kijk op Ik ben genaaid.nl en luister naar een geluidsfragment van de boze man. Bovendien kon ik het niet nalaten om de man zelf ook even via deze website toe te spreken. Tot mijn verbazing lukt dat beter dan netjes een brief aan hem te schrijven. Zo zie je maar weer dat vuil spel beter werkt dan je netjes te gedagen. Van wie zou ik dit nu geleerd hebben? Zie het maar als een koekje van eigen deeg! hi hi


Reacties

oktober 16, 2007

Via deze site, maar ook via het forum van Tros Radar zijn veel reacties binnen gekomen, waarvoor mijn dank.

Veel te vaak gaan mensen er toch toe over om het geld te betalen. En zelfs een rechtsbijstandsverzekering betaalt omdat dit goedkoper is dan een procedure op te starten.
Maar wat gebeurt er als u betaalt? Het wordt een tijdje stil. totdat de stilte voorbij is. Laten we zeggen stilte voor de storm. Als slachtoffer van deze bedrijven krijgt u opnieuw te maken met deze bedrijven die het niet zo nauw nemenmet de Nederlanse wet- en regelgeving. Zij hebben gezien dat u toch wel betaalt. En zoals uit een aantal reacties blijkt gaan ze gewoon door. Door omdat u toch wel betaalt.

Wat mij opvalt is dat er nog nooit iemand daadwerkelijk voor de rechtbank heeft gestaan. Kennelijk staan ze toch niet zo sterk als dat zij zich willen doen voorkomen. Ik heb ze twee jaar geleden al uitgedaagd om een rechtzaak tegen mij aan te spannen. Maar het enige wat zij doen is incasso bureaus op mij (ons)afsturen. Incasso bureaus die volgens mij niet eens weten wat hun rechten en plichten zijn. Wist u trouwens dat de grootste boeren lul een incasso bureau kan beginnen. je hoeft niet eens je lagere school te hebben afgemaakt. Zelfs een vakkenvuller in een supermarkt moet meer papieren hebben dan een directeur van een incassobureau. zoals uit reacties is gebleken staan er taalfouten in hun brieven, hetgeen je van een professioneel bedrijf niet zou verwachten. Maar ja, er is dan ook geen enkele aanwijzing dat we met professionelen te maken hebben.

Wat mij ook opvalt is dat zij alleen met een standaard brief op de proppen komen. Een fatsoenlijk antwoord zit er niet bij. U heeft niet betaalt, een dreigende houding die alle fatsoensnormen overtreed en het opvoeren van bedragen waar zij geen enkel recht op hebben is het enige dat er in de brieven naar voren komt.

Buiten het feit dat zij geen fatsoenlijk antwoord geven, verspelen zij hun recht op verweer tijdens een zitting. Immers zal een rechter altijd vragen: Wat heeft u er aan gedaan om een procedure te voorkomen? Waarom heeft u de bewijzen waar uw tegenpartij u om gevraagd heeft niet aangetoond?

Uiteindelijk kan ik slechts tot een conclusie komen. Invogem (Fiad Incasso) beiden een en dezelfde zijn net als Kinderfun bedrijven die net doen alsof ze het u heel moeilijk kunnen maken in de hoop dat u tot betalen over gaat. En als u dat doet dan zullen ze dit blijven doen omdat u een gewillig slachtoffer bent. Betalen heeft geen enkele zin, want deze bedrijven zijn net als brandnetels in uw tuin. Ze blijven terug komen.

Ik zelf zal niet eerder betalen dan na een gerechtelijke uitspraak. Maar of het ooit zover zal komen? Ik vraag het mij af. En ook al zullen ze het bij mij proberen, dan zegt dat nog niets over uw zaak. Immers zullen zij er alles aan doen om mij het zwijgen op te leggen. Nou ik ben er klaar voor hoor. Ik zie ze graag voor de rechtbank.

Laat u niet bang maken door Kinderfun, Invogem of Fiad incasso.
Zorg dat zo veel mogelijk mensen kennis nemen van deze informatie zodat er straks niemand meer slachtoffer wordt van deze bedrijven. Vertel het uw familie en kennissen of plaats een (tijdelijke) link op uw eigen website. Schrijf zelf een artikel over deze bedrijven en verwijs door. Geef aan wanneer u zelf iets te melden heeft op uw site over deze bedrijven, zodat ik ook een link naar u kan plaatsen.

Chris (de eerlijke vinder)


nu ook op Tros radar

oktober 8, 2007

De eerlijke vinder gaat door

Nu ook op TROS RADAR onder de catagorie oplichters

Kijk op http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=54526

en discuseer mee.

of gebruik de informatie voor uw eigen zaak!!


brief aan Fiad incasso

september 23, 2007

Hieronder vind u de brief die ik verstuurt heb aan Fiad incasso die optreed namens Kinderfun. Een organisatie die u beter buiten de deur kunt houden.

kinderfun_1492007_1


Opnieuw een dreigbrief

september 23, 2007

In mijn vorige bericht bracht ik naar voren een tweetal brieven te zullen schrijven. Maar niets is veranderlijker als een mens. Normaliter is dit niet slim, echter in mijn zaak heb ik niets te verliezen. Er is immers geen sprake van een contract, laat staan een contract dat voldoet aan de Nederlandse wet en regelgeving. Iets dat natuurlijk ook van toepassing is op het vodje waar u een krabbel op heeft gezet. Meer hierover in een later stadium.

Afgelopen week kreeg ik opnieuw een brief van Fiad Incasso. (Invogem) (?kinderfun?)

kinderfun_1492007

Wat mij direct opvalt zijn de enorme bedragen waarvan niemand weet wat ze betekenen:
Nu kan ik besluiten af te wachten hoe de zaak verder verloopt, maar dan heb ik niets meer te schrijven. En dat is nu net niet de bedoeling. In deze zaak zal ik doorgaan tot aan het hoogste orgaan. Ook al worden de bedragen nog zo hoog. Ik heb altijd geleerd dat eerlijkhijd het langst duurt en al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel.
Anderzijds is een organisatie die het niet zo nauw neemt met deNederlandse wet- enregelgeving (Kinderfun) met mij de strijd aangegaan. Een strijd die ik zal winnen, ook al verlies ik alles. Hoe zit dat in elkaar? De hele procedure kan mij een paar honderd Euro kosten. Eventueel neem ik een advocaat in handen via mijn rechtsbijstands verzekering.Maar veel liever zet ik deze procedure zelf voort, zodat ik zelf kan bepalen hoe ik deze zaak aanpak.
En de bedragen die zij noemen, daarvan kan ik slechts stellen dat ik hun niet heb verzocht om deze in rekening te brengen. Hierover gaan ze maar in discussie met hun opdrachtgever.

De schade die dit bedrijf oploopt (omdat iedereen straks op de hoogte is van de praktijken van Kinderfun) is vele malen groter dan zij aan mij zullen verdienen. Om wat meer bekendheid te geven aan de informatie over Kinderfun heb ik zelf een toepasselijk domein geopend. http://www.kinderfun.info/ Maar ik bezit nog veel meer domeinen die uiteindelijk allemaal ingezet worden om deze praktijken een halt toe te roepen. En voor degeen die mij kennen die weten inmiddels hoe ver ik hier in zal gaan.

Chris (de eerlijke vinder) vasthoudend als een Pitbull
In het volgende bericht vind u later vandaag een brief die ik naar Fiad Incasso zal sturen.


Kinderfun deel 3 (Fiad incasso)

september 1, 2007

Kinderfun laat het er niet bij zitten.

 

kinderfun1

Opnieuw ontving ik een brief van Invogum Fiad Incasso
Velen van u zouden hier niet blij mee zijn, echter in mijn situatie ben ik zeer content met deze reactie, immers kan ik dit zeer goed gebruiken in mijn (onze) strijd tegen deze bedrijven die het niet zo nauw nemen met de nederlandse wet- en regelgeving. Een strijd die veel verder gaat dan alleen dit voorbeeld.  Als ik de brief goed bekijk dan vallen mij een aantal punten op. Allereerst komt de brief van Fiad Incasso. Dit in tegenstelling tot de vorige brief van 24 augustus jl. die afkomstig is van Invogem. In de vorige brief staat vermeld;
kinderfun2

Omdat de eerste brief van Invogem dateert van 24 augustus en de tweede brief van Fiad Incasso dateert van 28 augustus (vier dagen nadat zij dreigen na 10 dagen Fiad Incasso in te schakelen)klopt van geen enkele kant. Hiermee komen beide organisaties zeer ongeloofwaardig over. Het zou mij dan ook niets verbazen als deze twee bedrijven een vaste band hebben met de oplichters van Kinderfun.

In mijn vorige brief heb ik Invogum (Fiad incasso) met klem verzocht om hun client (Kinderfun) te manen het onterecht betaalde bedrag met de door hen berekende verhogingen te doen terug betalen. In de laatste brief van Fiad incasso wordt hier niet op ingegaan. Kennelijk ben ik niet duidelijk genoeg geweest. Of gaat het hier toch over een samenwerkingsverband tussen verschillende bedrijven die elkaar niet af vallen?

Verder zie ik dat rechts onderin de brief van Fiad Incasso staat vermeld dat zij werken op basis van no cure – no pay. Dit bied weer mogelijkheden om beide partijen tegen elkaar uit te spelen zonder zelf enig risico te lopen. (let wel, er zit nog een klein addertje onder het gras waardoor het behaalde resultaat wel eens lager zou kunnen uitvallen als dat u zou verwachten, maar dat is dan wederzijds het geval) Binnenkort meer informatie, waaronder een tweetal brieven.


Mumsels aan de deur (vervolg deel 2)

september 1, 2007

In de voorgaande berichten komt nogal wat terechte kritiek naar voren over Kinderfun. Een organisatie waar heel veel negatiefs over te vinden is op het internet. Maar al deze negatieve berichtgeving veroorzaakt ook een hoop ellende voor een bedrijf die zich wel netjes gedraagt. Het is namelijk zo dat er nog een internetbedrijf is met de naam Kinderfun die u vind onder http://www.kinderfun.nl/. Dit bedrijf valt niets te verwijten, maar wordt wel met regelmaat verwisselt met deze organiatie die het niet zo nauw neemt met de Nederlandse wet- en regelgeving.
De groep heeft ook een website, maar daar ga ik natuurlijk geen reclame voor maken. Maar wat ik u niet wil onthouden is de opmerking die zij plaatsen op hun website. Kennelijk met het doel de zendingen die niet overeenkomen met de doelgroep waarvoor u het pakket had besteld kloppend te maken. Stel u besteld een pakket voor de leeftijd van zes tot negen jaar (uw kind is immers zeven). De oplichters sturen u een pakket voor kinderen van 12 jaar. U heeft dus niets aan het pakket. Ga dan naar hun site en pas de leeftijd van uw kind aan aan het pakket dat u verkeerd heeft ontvangen!!!!!

750

Het zijn dus niet alleen ……………, maar ze zijn ook nog oerstom.


Mumsels aan de deur (vervolg)

september 1, 2007

In het bericht hierboven heeft u kunnen lezen hoe Kinderfun BV de zaak belazert. In mijn laatste telefoongesprek met Kinderfun (de directie) heeft de man (directeur) mij toegezegd dat het (niet bestaande of ongeldige)contract na zes maanden door hem in tegenstelling tot normaal zou worden stopgezet. Ik heb hem toen gezegd dat er voor mij geen sprake is van enig geldig contract en ik dan ook niet zou betalen voor de tweede periode van drie maanden. Indien hij het hier niet mee eens zou zijn dan moest hij er maar een rechtszaak van maken. Het werd een tijdje (17 maanden) stil, totdat op 25 augustus jl. deze brief op de mat viel.

747

U zult begrijpen dat ik enigszins verbaast was, gezien de lange periode dat zij niets van zich hebben laten horen.  Dit maakt de zaak voor beide een stuk lastiger, omdat er nimmer van iemand die zich van geen kwaad bewust is mag worden verwacht dat hij alle stukken nog direct voor handen heeft. Nu heb ik het geluk dat alle troep die deze firma geleverd heeft nog keurig in mijn bezit is (zelfs in originele verpakking)omdat ik deze oude rommel niet geschikt achte voor mijn kinderen. Ik heb het dan over de materialen die slechts gedeeltelijk zijn geleverd over het eerste kwartaal. Deze rekening hebben wij overigens keurig voldaan, in tegenstelling tot Kinderfun. Deze oplichters hebben slechts een deel van de betaalde artikelen aan ons geleverd. Bovendien voldeed het geleverde niet aan onze verwachtingen en komt zeker niet overeen met hetgeen met de verkoopster aan de deur is overeengekomen.

Reden voor mij om de zaak eens om te keren. (een zogenaamd koekje van eigen deeg)
749


Mumsels aan de deur met mooie praatjes (herhaling van 4 mei 2006)

september 1, 2007

Het is al weer meer dan een jaar geleden dat ik het bericht hieronder geplaatst heb. Maar vandaag viel er opnieuw een brief van deze organisatie op de mat. Voor een ieder die ook de dupe zijn van de praktijken van Kinderfun, Invogem en Fiad incasso adviseer ik de zaken eens goed op een rijtje te zetten, alvorens ook maar te denken aan het sponseren van deze organisatie die het niet zo nauw neemt met de Nederlandse wet- en regelgeving. Er zijn immers ook regels waar zij zich aan moeten houden.

Meer informatie in het volgende bericht.

Kinderfun (Veel geld voor oude troep)

kinderfun

Bij deze wil ik u waarschuwen voor de verkooppraktijken van Kinderfun bij u aan de deur.
Op 22 september 2005 (de euro bestaat al enige jaren) komt er een jonge vrouw aan de deur met een aanbieding om mee te doen aan een proefactie, inhoudende een kinderpakket bestaande uit drie kinderboeken en een kinder-CD per maand gedurende een periode van drie maanden. Kort samengevat negen boeken en drie CD’s voor een bedrag van 3 x € 7,95 = € 23,85.
Aan de deur is heel duidelijk aan de jonge dame gevraagd of het eenmalig was of dat er een abonnement aan vast zat. Heel stellig vertelde zij dat het automatisch na drie maanden stopte en er dus ook niets opgezegd hoeft te worden, het betrof een eenmalige incasso machtiging. Klinkt allemaal netjes, niets aan de hand.

Na twee maanden ontvingen wij een CD.
Nog een maand later ontvingen wij een pakket met drie boeken zie foto van de boeken welke nog steeds in de verpakking zitten.
Op het boek staat toch heel duidelijk aangegeven dat het duurste boek f 6,50 (gulden) kost. Zeer kort daarna werd opnieuw een bedrag van € 23,85 van onze rekening geschreven. Wij hebben direct onze bank gebeld om onze rekening te blokkeren tegen automatische afschrijvingen van deze oplichters en het bedrag terug laten boeken.
De totale levering bestond dus uit drie boeken waarvan 1 tenminste 3 jaar oud en een CD. Buiten het feit dat zij mijns inziens afval materialen hebben geleverd vertegenwoordigd dit volgens de door hun opgegeven en overeengekomen maatstaven een bedrag van € 7,95.
Het nooit afgesloten abonnement is in tegenstelling tot hun zogenaamde voorschriften per telefoon opgezegd. Maar de rekeningen bleven komen € 23,85 € 25,00 € 27,30 met een aanzegging van wettelijke rente en een ingebrekestelling, waarna een incasso bureau zal worden ingeschakeld.

Rente? Krijg ik rente over de niet door hen geleverde producten? Incasso voor niet geleverde producten. Ik heb ze vandaag voor de tweede keer gebeld met de mededeling dat zij in gebreke zijn gebleven en dat ik niet zou betalen. Bovendien heb ik hen toegezegd hier aandacht in de media aan te schenken. Vandaar dit bericht. In feite hebben zij al heel veel aandacht gekregen via andere consumenten organisaties. Ook deze organisaties waarschuwen voor de praktijken van Kinderfun. U bent gewaarschuwd, “koop nooit iets aan de deur”. Want voor je het weet heb je een hoop schrijfwerk of een lege portemonnee!!!!!!!!
Zijn er nog meer, met deze ervaring?